KONSTFÖRENINGEN AURAS PROGRAM 2024

Auras programserie består av ett antal programpunkter framtagna av Konstföreningen Auras programgrupp, bestående av konstnärerna Barbro Westling, Johan Suneson och Jukka Värelä.


Offentlig konst idag

Tisdag 27 februari kl 18 på Krognoshuset

OBS mycket begränsat antal platser först till kvarn

Mårten Castenfors, f d chef på Liljevalchs i Stockholm föreläser och visar ljusbilder från sin tid som chef på Stockholm Konst: projekt, överraskningar och misslyckanden.

Ej tillgänglighetsanpassad, branta trappor in till Krognoshuset och till föreläsningslokalen


TIPS LUNDS KONSTHALL:
Mårten Castenfors Lunds konsthall den 7 mars klockan 18

Med sexton år som chef för Liljevalchs konsthall berättar Castenfors om tonalitet och vårsalonger, om sina mer spektakulära utställningsprojekt och omskriven tillbyggnad signerad Gert Wingårdh.
Lunds konsthall i samarbete med Lunds konsthalls vänner

Tillgänglighetsanpassad lokal

ATELJÉBESÖK

Torsdag 14 mars kl 17:30 OBS! Mötesplats Domkyrkans entré

Vi besöker Bianca Maria Barmens dopfunt i Domkyrkan och promenerar sedan gemensamt till Bianca Marias ateljé där hon visar runt och berättar om sina tankar och erfarenheter av att skapa konst för offentliga platser och rum.
För den som kommer på egen hand: adressen är Trollebergsvägen 2B, lättast att ta sig dit är från Västra Stationstorgets sydöstra hörn, uppför en slänt till det röda huset.

Ej tillgänglighetsanpassad lokal, en trappa in i byggnaden


INVIGNING AV OFFENTLIGT VERK

Lördag 11 maj kl 15 OBS! Mötesplats Clemenstorget

Vi tar gemensamt spårvagnen till Brunnshög för att besöka Lund kommuns mest nya offentliga verk – den stora skulpturen ”Åttan”. Konstnärerna Mariana Manner och Olle Dahl guidar och berättar om den långa och växlande processen från idé till färdigt verk.

Förfriskningar på plats. OM väderutsikterna förutspår regn och rusk den 11 maj, ber vi få återkomma med senare datum.
För den som kommer på cykel, på gång, i bil: E22 Lund N – sväng av mot Brunnshög – i första rondell, vänster in på Odarslövsvägen – efter ca 800m vid MAX IV sväng höger in på Utmarksvägen, korsa spårvägen och parkera vid de tre portalerna, som är entré till raksträckan mot Gösse Kulle i fonden – flanera 400 m – framme!


Tidigare program 2023

Auras programserie som arrangeras i samverkan med Lunds konsthall, sätter under våren 2023 fokus på konstnärlig praktik där djur på olika sätt representeras, används eller synliggörs i konstproduktion.

Gäller samtliga föreläsningar:

Plats: Lunds Konsthall

Tid: kl 18

Fri entré

Torsdag 23 mars EvaMarie Lindahl

Lindahl föreläser om sin konstpraktik i anslutning till sin pågående utställning The Tyrant and the muse på Krognoshuset

EvaMarie Lindahl (född 1976, Viken) PhD, är verksam som bildkonstnär och är baserad i Sverige. Hennes researchbaserade konstprojekt befinner sig i skärningspunkten mellan kritiska djurstudier, bildkonst och aktivism. Lindahl har utvecklat en konstpraktik som omfattar storskaliga blyertsteckningar så väl som textbaserade performanceverk. I sina projekt ifrågasätter Lindahl ständigt skrivningen av konsthistoria från en antropocentrisk och patriarkal position genom att korrigera, skriva om och föreställa sig nya (konst)historier. På senare tid har detta utvecklats till en konstpraktik som kan kallas konsthistorieaktivism. I hennes pågående arbete ifrågasätter hon dikotomin människa-djur samt diskuterar människors vana att förtrycka andra djur genom att använda dem som resurs och material i konstproduktion.

Torsdag 30 mars Amelie Björck

Föreläsning om forskning där representationen av icke-mänskliga varelser och djur inom konsten och kulturen undersöks.

Amelie Björck är kulturskribent och lektor i litteraturvetenskap och drama på Södertörns högskola. Hennes forskning har på senare tid varit inriktad på djur-människa-studier samt ekokritiska perspektiv. I sin föreläsning berättar hon vad ett djur-människa-perspektiv kan innebära i humanistisk forskning och i relation till konst. Utgångspunkten är hennes bok Zooësis. Om lantbruksdjurens tid och liv (2019) som ställer grundläggande frågor av typen: Vad betyder tidens dimension för vår relation till djur, i livet och i konst och litteratur? Vilka möjligheter har konstnären att förhålla sig respektfullt till djur i sitt skapande – och vilka är fallgroparna?

Torsdag 20 april Lisa Strömbeck

Föreläsning om arbeten med och om husdjur, där både ömhet och hierarkier mellan människa och djur synliggörs.

Lisa Strömbeck utbildade sig vid Kunstakademiet i Köpenhamn där hon också bor och arbetar. Hon är verksam med utställningar, uppdrag och egeninitierade projekt i Danmark, Sverige och internationellt. Strömbeck är konstnär med bas inom fotografi, videofilm och installation. Hennes konst startar i något hon upplever i sin nära omgivning. Förhållandet mellan människa och andra djur har varit ett genomgående tema i hennes arbete sedan 90-talet. Hon iscensätter och synliggör ofta hierarkier, främst mellan människa och andra djur, men också inom flockar med herrelösa hundar. I fotoserien In Bed, som utkom som bok förra året, är det dock ömsesidig kärlek, kroppars närhet och vila, som beskrivs i bilder tagna hos vänner som sover med sina husdjur.

Tillgänglighet: Lunds konsthall är en tillgänglighetsanpassad lokal.

Krognoshuset drivs med stöd av Lunds Kommun och Kulturrådet


Tidigare program 2022

Samtidigt, i samma rum – samtal om den performativa konsten

I höstens programserie får publiken träffa praktiserande konstnärer och höra mer om performancekonsten i ett dagsaktuellt teoretiskt perspektiv. Den performativa konsten undersöker ofta en kroppslig närvaro i rummet och utgör en egen genre med kopplingar till teater, dans, videokonst och ritual. Genom historien har performancekonsten förhållit sig till mänskliga kriser, transformationer, intimitet och starka känslor. Konstnären och publiken delar en gemensam erfarenhet samtidigt, i samma rum.
Programserien skapas av Konstföreningen Auras programgrupp, som består av konstnärerna Marit Lindberg och Henrik Lund Jørgensen.

Plats: Lunds Konsthall
Tid: 18

20 oktober Lilith Performance Studio, Elin Lundgren och Petter Pettersson

Elin Lundgren och Petter Pettersson från Lilith Performance Studio i Malmö kommer föreläsa om den performativa konstens relation till resten av samtidskonsten, utifrån sina perspektiv som konstnärer, curatorer och konstnärliga ledare för Sveriges enda renodlade performancescen.
Lilith Performance Studio är en oberoende konstorganisation och arena för praktisk konstnärlig forskning med inriktning på nyproducerade bildkonst-performance. Lilith Performance Studio, som grundades 2007 av konstnärerna och curatorerna Elin Lundgren & Petter Pettersson, initierar nya exceptionella performance och visar de för en stor publik. Studion skapar nya storskaliga performanceverk genom att bjuda in bildkonstnärer från hela världen, vissa som aldrig har arbetat live tidigare.
Sedan starten har Lilith Performance Studio curaterat och producerat över 55 storskaliga platsspecifika performanceverk i samarbete med konstnärer från hela världen, både yngre och etablerade såsom; Tori Wrånes (NO), Laura Lima (BRA), Melati Suryodarmo (IND), Henrik Lund Jørgensen (DK/SE), Angelica Mesiti (AUS), Liina Siib (EST), Ulla von Brandenburg (DE), Yingmei Duan (CHN), mfl.
Läs mer på Lilith Performance Studios hemsida: https://lilithperformancestudio.com/

27 oktober Ingela Ihrman

Ingela Ihrman är verksam i Sverige och internationellt med utställningar, uppdrag och egeninitierade projekt i och utanför befintliga konstrum. Hennes arbetssätt är brett och omfattar bland annat performance, skulptur, video och text. Hon tog examen från Konstfacks masterprogram Konst i offentligheten 2012 och bor och arbetar sedan 2014 i Malmö.
Ingela beskriver själv sitt konstnärskap så här:
”Starka känslor i vardagen, det svåra och underbara med relationer och en kärleksfull blick vänd mot det vi kallar för Naturen löper igenom mitt konstnärskap. Jag iscensätter situationer för att undersöka vad det innebär att vara människa, konstnär eller vid liv, ofta med hjälp av egentillverkade kostymer. I min föreläsning kommer jag berätta om och visa videor eller bilder från några av mina arbeten.”

24 november Ellen Suneson

Ellen Suneson arbetar som lärare vid den genusvetenskapliga institutionen i Lund. Under vårterminen 2022 disputerade hon i konsthistoria och visuella studier med avhandlingen Portraying Unease: the Art and Politics of Uncomfortable Attachments (Göteborg: Makadam).
I sin föreläsning problematiserar hon tron på konstens performativa politiska potential och för fram argumentet att en betraktares förhoppning om konstens politiska effekter riskerar att lyfta fram vissa tolkningar av verk på bekostnad av andra. I föreläsningen diskuteras hur associationen mellan konstverk/konstnär och politisk radikalitet, förändring och emancipation delvis har sina rötter i modernistiska ideal om autonomi. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i ett antal konstverk som på olika sätt porträtterar hur själva hoppet om konsten som en källa till politisk förändring även kan utgöra en källa till depression, osäkerhet, självtvivel, och genans.

Art through the lenses of technology

Foto: Shen Jinfeng

Medverkanden: Youngjae Lih

Datum: tisdagen den 24 maj

Tid: kl. 18:00

Plats: Lunds Stadsbibliotek
Sankt Petri kyrkogata 6, 222 21 Lund

Lokal: Atriumgården

Arrangör: Konstföreningen Auras programgrupp med Marit Lindberg och Henrik Lund Jørgensen
i samverkan med Lunds Stadsbibliotek.

Språk: Föreläsningen genomförs på engelska

Tillgänglighetsanpassad lokal

Fri entré

Detta föredrag kommer att centreras kring konstnären Youngjae Lihs verk i relation till teknik. På en formell nivå speglar hans verk ett intresse för, och använder sig av, enkla mekaniska anordningar, som i detalj utforskar teknikens kreativa möjligheter. För honom återspeglar användningen av icke-traditionella medier, såsom modern teknisk utrustning, oavsett ett konstverks genre, konstens föränderliga natur.
This talk will be centered around the works of artist Youngjae Lih in relation to technology. On a formal level his works reflect an interest in, and make use of, simple mechanical devices, exploring in detail the creative possibilities of the technology. To him the use of non-traditional media, such as contemporary technical equipment, regardless of an art work’s genre, reflects the changing nature of art itself.

Bio
Youngjae Lih, tidigare professionell elektronikingenjör, är för närvarande universitetslektor vid Konsthögskolan i Malmö och är specialiserad på fotografi, video och 3D-printing.

Han avslutade sin MFA från KHM 2016 och sedan dess har han ägnat sig åt sin konstnärliga praktik med bas i Malmö. Lih fick Beckers Art Award 2021 som kulminerade med en separatutställning i Färgfabriken under titeln ”FFPP”.

Han har deltagit i flera konstnärliga residenser och grupputställningar inklusive IASPIS i Stockholm, Fondazione Antonio Ratti i Italien och Luxelake A4 Museum i Kina där han också hade en separatutställning. En del av hans verk har också medverkat i flera publikationer som Nutida Musik och Gallery by Masashi Ogura, Japan. 2023 kommer han att delta i Robert Rauchenbergs forskningsresidency i NYC där han kommer att utveckla sin forskning om Billy Klüver och förhållandet mellan konst och teknik. För mer info om konstnären

Youngjae Lih, a former professional electronic engineer, is currently a junior lecturer at Malmö Art Academy and specializes in photography, video and 3D printing. He completed his MFA from KHM in 2016 and since then he has been devoted to his artistic practice based in Malmö. Lih was the recipient of the Beckers Art Award in 2021 which culminated with a solo show in Färgfabriken under the title ”FFPP”. He has participated in multiple artistic residencies and group shows including, IASPIS in Stockholm, Fondazione Antonio Ratti in Italy and Luxelake A4 Museum in China where he also had a solo show. Some of his work has also featured in several publications such as Nutida Musik and Gallery by Masashi Ogura, Japan. In 2023 he will participate in the Robert Rauchenberg research residency in NYC where he will develop his research on Billy Klüver and the relationship between art and technology.


Shinseungback Kimyonghun, Cloud Face (installation view), 2012


Artistic Techniques of Technology: Art as a Source of Theoretical Inquiry

Medverkanden: Lila Lee-Morrison

Datum: Torsdagen den 21 april 2022

Tid: Kl. 18:00

Plats: Lunds Konsthall, Mårtenstorget, Lund

Arrangör: Konstföreningen Aura i samverkan med Lunds Konsthall.

Språk: Föreläsningen genomförs på engelska

Tillgänglighetsanpassad lokal

Fri entré

This talk will examine the work of artists who use the technologies of machine vision as an aesthetic gesture within their work. It will draw on the speaker’s research into the phenomenon of machine vision from the perspective of art history and visual culture studies. As part of her research, the work of contemporary artists figures prominently as sources of theoretical inquiry, as they critically intervene in the ways machine vision processes and its production of images can reconstitute an understanding of vision and visuality. She will discuss how artistic methods and production can be a rich source of speculative knowledge about technology, further revealing its social and cultural implications through an engagement with its processes outside of the contexts of its development.

Bio
Lila Lee-Morrison is currently a postdoctoral researcher at the University of Southern Denmark.
She completed a Ph.D. in the Division of Art History and Visual Studies at Lund University with the published dissertation titled, Portraits of Automated Facial Recognition: On Machinic Ways of Seeing the Face, (Transcript Verlag, 2019) in which she historcised contemporary facial recognition technologies, relating the eigenface algorithm with the historical practice of composite portraiture and the socio-political context of eugenics.

She continues her research interests formulated during her PhD, developing research themes at the intersection of machine vision and environment including an inquiry into technologically-lead perspectives of the planetary, theoretically framed by discourses on the aesthetics of the Anthropocene, philosophy of technology and landscape theory.

She has been published by MIT Press, Brill Publications and Liverpool University Press. She is co-guest editor of two forthcoming special theme issues, firstly with Journal of Media Art Study and Theory (MAST) on the theme, “Automating Visuality” (Spring, 2022) and secondly with Media + Environment on the theme, “Machinic Visions of the Planetary” (2023).

För mer info om Lila Lee-Morrison

För mer info om boken Portraits of Automated Facial Recognition

Workshop för barn och unga

Krognoshusets drivs med stöd från Kulturrådet och Lunds Kommun.


Tidigare program 2021

Le Travail / Björn Lövin

Presentation av boken Le Travail / Björn Lövin.

Medverkanden: fotograf Peo Olsson och grafisk formgivare Jonas Williamsson

Datum: torsdagen den 25 november 2021

Tid: kl. 18:00

Plats: Lunds Konsthall, Mårtenstorget, Lund

Arrangör: Konstföreningen Aura i samverkan med Lunds Konsthall.

Fri entré

Null & Void Books presenterar boken Sorteras under: Le Travail / Björn Lövin

Boken innehåller en genomgång av en orealiserad totalutställning baserad på Björn Lövins verk.
Den innehåller även essäer av Lisa Rosendahl och Emily Segal.

Sorteras under: Le Travail / Björn Lövin

Idé- och redaktionellt arbete:
Peo Olsson, Katarina Sjögren, Jonas Williamsson
Bild: Peo Olsson
Curatoriellt arbete: Katarina Sjögren
Formgivning: Jonas Williamsson
Texter: Lisa Rosendahl, Emily Segal, Katarina Sjögren Tryck: Tallinna Raamatutrükikoda.
Upplaga: 500. Format: 21,5 x 29,5 cm. 416 sidor. Offset.

Björn Lövin (1937–2009) var en av de första svenska installationskonstnärerna och hans storskaliga arbeten innehöll kritik mot totalitära system, från folkhemmet till konsumtionssamhället, som inkluderar vissa och stänger ute andra och som lockar med trygghet, men på bekostnad av individens frihet. Hans karriär inleddes med en soloutställning på Moderna Muséet under Pontus Hulténs ledning och inkluderade soloutställningar på Centre Pompidou i Paris, Liljevalchs och Kulturhuset i Stockholm och på Malmö Konsthall med flera.

I två skisser, en på engelska och en på svenska, presenteras idén om en totalutställning som skulle inkludera de flesta av hans verk, de flesta stora installationer och hans filmer, som ett sammanfattande allkonstverk. Verken var tänkta att ses genom varandra och skapa en ”djupverkan” som komplicerade och fördjupade installationernas relation till varandra. Det är osäkert om skissen var tänkt att realiseras, då den ställer stora krav på rummets omfattning och utformning, samt att Lövin inte var särskilt noggrann i sparandet av sina verk. Delarna som ingick i installationerna behandlades som rekvisita och har inte alltid sparats till eftervärlden.

I boken har vi återskapat hans idé om totalutställningen ”Le Travail” genom att digitalt visualisera i 3D, den teknik som ligger bakom stora delar av dagens kommersiella bildvärld. Vi har använt oss av vad som idag är en vanlig produktionsmetod, där stora delar av det detaljerade arbetet gjorts via olika forum och tjänster på internet. Arbetet är baserat på arkivmaterial och den bilddokumentation som finns tillgängligt i privata och offentliga arkiv och i böcker och filmer. Vi har skapat en digital rumslighet som efterliknar en fysisk, en annan form av verklighet, av Lövins idé. Gestaltningen bär med sig spår av det digitala framställandet, en ton av hyperrealism. I försöket till återskapande har vi istället skapat en ny utställning, en ny verklighet som kan sägas vara baserad på Lövins verk, men som inte är ett direkt översättning.

I bokens texter behandlar Lisa Rosendahl Lövins verk utifrån sin och dagens kommersiella omgivning och relaterar hans verk till samtida konstnärers verk. Emily Segal närmar sig Lövins verk utifrån en nära betraktelse av Lövins alter ego, Herr Ps målningar av Konsumsymbolen.


PEO OLSSON är fotograf och inriktar sitt arbete på förändrings- processer och människans villkor. Arkivet eller samlingen är ofta utgångspunkt i hans arbeten, som undersöker tid, minne och subjekt. Han är utbildad på ICP i New York och har en MFA från Högskolan för Fotografi i Göteborg. Han ställer ut regelbundet både i Sverige och internationellt. Han har även jobbat som gästlärare samt är aktiv som frilansfotograf sedan mitten av 1990-talet. Han publicerade sin första bok Umbra Hominis 2014.

KATARINA SJÖGREN har drivit galleriet Crystal i Stockholm tillsammans med Jun-Hi Wennergren Nordling, arbetat på Tensta konsthall som projektledare och administrativ chef och på Konstfack som gästlärare och prefekt. Hon är med i Tensta konsthalls styrelse och har suttit i Svenska galleriförbundets styrelse. Hon har skrivit texter till monografier samt om många av verken i Absolut Art Collection. Hon har curerat fristående utställningar undervisat på flera design- och konsthögskolor. Idag arbetar hon som director på Belenius i Stockholm. Katarina Sjögren har en fil.kand i konstvetenskap, är utbildad kreativ producent vid Malmö högskola och är lektorsprövad i curatoriella praktiker.

JONAS WILLIAMSSON är grafisk formgivare med uppdrag inom kulturområdet. Hans formgivning kan förstås som en form för det icke-formgivna, ofta med fokus på det som står på spel utanför det egna uttrycket. Han examinerades med MFA från Konstfack 1999 och arbetade därefter under namnet REALA. Sedan 2007 med egen verksamhet inriktad på grafisk gestaltning artikulerad genom program och publikationer för uppdragsgivare främst inom fälten för bild- och scenkonst. Hans arbete har belönats med Svensk bokkonst, Kolla!, The New York Art Directors Club och Årets bedste Bogarbejde 2018.

Foto: Peo Olsson


Vandring med läsningar

Skuggsånger

med konstnären Karolina Erlingsson

Plats: Stadsparken i Lund, med start vid Norra entréns växthus

Datum: onsdagen den 17 november 2021

Tid: 18.30

Rekommendation: Varma kläder för väder, bra skor

Tillgänglighet: maila oss för detaljerad info.

skuggsång, typ av fågelsång (inte revirsång) som kännetecknas av låg volym och stor variation. Den framförs oftast från en dold plats av vuxna fåglar på hösten och tidigt på våren och av ungfåglar på sensommaren och hösten och anses vara ett slags övningssång.”

– NE

Skuggsång är en typ av sång som en fågel sjunger för sig själv. Karolina Erlingssons Skuggsånger är en vandring med korta läsningar på utvalda platser i Stadsparken i Lund. Efter vandringen bjuds det på varm äppelmust i växthuset. Välkomna!

Karolina Erlingsson (f. 1980) arbetar med video, ljud, text, teckning, installation och performance med fokus på berättande. Det kan handla om att försöka återge en tyst erfarenhet, om historierna vid sidan av, eller om berättelser som är i försvinnande. Flera av hennes verk kretsar kring översättningar, tolkningar och övergångar. Teman som tid, plats, kropp och minne återkommer.


Workshop i samarbete med Bästa Biennalen och Lov i Lund

Titel: Insekter, spindlar och andra småkryp i papier-maché

Ålder: barn 7-10 år

Plats:Krognoshuset, Mårtenstorget 3, Lund

Datum:måndagen den 1 november, kl. 10.30-12.30 och

onsdagen den 3 november kl. 10.30-12.30

Konstnär: Bianca Maria Barmen

Kontaktperson: Catarina Östlund, kontakt via Krognoshusets mail

Anmälan via mail och “först till kvarn”: info@krognoshuset.se

OBS! anmälan gäller båda datum.

Drop in i mån av plats!

Workshopen är gratis men antalet deltagare begränsat till åtta, då lokalerna är små.

Vid första tillfället görs kroppen i papier maché, andra tillfället är det målning av dem.

Workshopens utgångspunkt är insekter, spindlar och småkryp. De kan vara vackra, äckliga, nyttiga, farliga och mycket mer. Många håller på att försvinna från vårt jordklot, vad kan det betyda för vår framtid? Vilka insekter känner du till? Hur stor kan en insekt vara? Hur kan vi hjälpa insekter att överleva? Varför är det viktigt inte bara för människor att insekter finns?

I en workshop på Krognoshuset i Lund som vänder sig till barn 7-10 år kommer vi arbeta med insekter, spindlar och småkryp som tema och göra skulpturer i papier-maché vid det första workshoptillfället.

Djuren vi skapar kan både komma till helt ur vår fantasi eller också vara mer naturtrogna. Vid det andra workshoptillfället kommer vi måla de papier-machéskulpturer som vi skapat med täckfärg.

Under arbetet kommer vi prata om hur vi förhåller oss till insekter. Om positiva och negativa känslor. Är t.ex vackra småkryp alltid ofarliga, äckliga småkryp alltid farliga? Att göra en skulptur av en insekt kan kanske göra oss en smula mindre rädda för det okända.

Information om lokalen:

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300 med smala och branta trappor. Byggnaden kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer/besökare med funktionsnedsättning.

För mer information om Bästa Biennalen 23 oktober – 7 november

Workshoppen genomförs med stöd av Bästa Biennalen och Lov i Lund- Lunds Kommun


Workshop för barn och unga

Kroppens skal
Plats: Utomhus utanför Krognoshuset, Mårtenstorget 3, Lund
Datum: torsdag 5 – fredag 6 augusti
Tid: kl. 13 -17 (4 h per dag)

Tillgänglighetsanpassad

Rekommendation: för de yngsta barnen en medföljande vuxen

Workshoppen hämtar inspiration från vår storsatsning sommarutställningen ”Cross Reaction” med den internationella konstnären Jaiyoung Cho som verkar med Korea som bas.

I Sverige har Korea blivit känd hos barn och unga framförallt för sin K-pop som är samlingsbegrepp för koreansk popmusik som i stort sett tagit hela världen med storm, K-Beauty känner många till som är koreansk skönhetsvård, flera är bekanta med koreansk film och tv-serier och den koreanska maten.

I denna utställning hoppas vi att barn och unga ska få bekanta sig med den koreanska samtidskonsten.

Workshoppen ställer frågan vad som utgör en kropp och dess yta-skal, det inre, det yttre och vilket sammanhang kroppar rör och befinner sig i, som individer och grupp.

Kroppen består av många lager och olika element – som ben, hud, och temperatur. Genom olika material bygger och experimenterar deltagarna sina egna ”kroppstycken” med inspiration från utställningen.

Konstnären Jaiyoung Cho använder platta papper för att nå fram till nya skulpturala former. Workshoppen utgår inte från traditionella kroppsformer utan deltagarna kan använda sin fantasi och visualisera ”kroppen” med olika former, lager och färger. Här transformerar deltagarna ett platt papper till 3D-former genom att vika, sätta ihop och klippa.

Deltagarnas egna ”kroppsstycken” kommer att hängas upp för att skapa en samling abstrakta färgglada människor, en grupp, ett samhälle och ett vi.

Dokumentation av de egna ”kroppsstycken” och det gemensamma verket presenteras sedan i Konstföreningen Auras sociala medier.

Curator för utställningen och konstpedagog för workshoppen Daeun Jeong. Medverkar under workshoppen gör även konstpedagog Maria Odén.

Bild (beskuren): Jaiyoung Cho, New blood & New body, 2020

Workshoppen genomförs med stöd av Lunds kommun och är del av satsningen”Lov i Lund”

För att hitta mer gratisaktiviteter i Lund!
https://lund.se/lovilund#/
Facebook:https://www.facebook.com/ungilund/
Instagram: https://www.instagram.com/lovilund/


Samtal med konstnären Jaiyoung Cho och curatorn Daeun Jeong

Samtalet sker på engelska, online via zoom och förväntas pågå ca 1 h.

Anmälan sker till info@krognoshuset.se senast 11 augusti.

Söndagen den 15 augusti klockan 10 arrangerar Konstföreningen Auras programgrupp tillsammans med utställande konstnär Jaiyoung Cho och curator Daeun Jeong ett online-samtal mellan Lund och Seoul.

Påverkar närmiljö kulturutövaren? I så fall hur?

Utgångspunkt för samtalet är processen av det pågående utställningsprojektet i Krognoshuset, en av Lunds välbevarade medeltida byggnader, där både konstnären och curatorn upplever att platsidentitet spelar en stor roll när de presenterar konsten.

De berättar om de utmaningar, problem och konflikter som de råkat på under projektet, samt hur de hittat lösningar.

Sedan expanderas samtalet genom introduktion av en tågstation i Seoul som gjorts om till ett konstmuseum. Diskussionen kommer då kretsa kring platsidentitet och plats, funktion samt tankar om och möjligheter i den avsiktliga platsändringen i den dynamiska storstaden.

Bild: collage av dåtid och nutid av Culture Station Seoul 284, bilderna är hämtade från https://magazine.notefolio.net/1598 och https://www.seoul284.org

With the support of Ministry of Culture, Sports & Tourism of Korea, Korea Arts Management Service, and the grant program Fund for Korean Art Abroad


Tidigare program 2020

Kulturlagers förändring

Sedan 2018 är Auras programgrupp på resa med utgångspunkt i de kulturlager som omger Krognoshuset. Vi önskar att förstå den morfologi och struktur som vi är omgivna av. Nu har vi bjudit in personer som kan ge oss inblickar i våra gemensamma utrymmen. De inbjudna personerna får i sin tur bjuda in en gäst. Anmäl dig i god tid!

Onsdagen 7 oktober kl 19

Fältnoteringar, stjärnsikt.

Vad är skyddsvärd natur? Hur skyddar vi det vi inte känner till eller har tillräckligt med kunskap om?

Växthuset i Lunds stadspark
kl 20 fladdermusinventering (ingen anmälan)

Konstnär Caroline Mårtensson och fladdermusexpert Cecilia Wide

Caroline Mårtensson använder konsten som en metod för att kommunicera miljöpolitiska frågor. I kväll presenterar hon några av sina senaste arbeten inom stadsplanering i förhållande till ekologisk läskunnighet. Vi får inblickar i fladdermöss livsbetingelser och stadens ljusföroreningar genom fladdermusexpert Cecilia Wide.

Caroline Mårtensson www.carolinemartensson.se

Cecilia Wide https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=6849069

Plats: Växthuset i stadsparken i Lund
https://kartor.eniro.se/m/Y0MSc

Kollektivtrafik; hoppa av vid Lund C och promenera ca 300 meter till stadsparkens ingång vid Svanegatan/Nygatan.

Anmäl dig innan 5 oktober, max antal 15 personer

till info@annelienilsson.net eller annikasvenbro@telia.com

Bildtext: Del av det temporära verket Fältnoteringar, stjärnsikt, efter konstnärlig utredning av utvecklingsområdet Södra Möckeln på uppdrag av Älmhults Kommun och Statens Konstråd, Kunskapsnav offentlig konst, 2020. Foto: Caroline Mårtensson.

Lördag 26 september kl 10 – 12 – vandring ca 3 km, delvis på stigar.

Allmänningar, stråk och beträdor: förändrade kulturlager i stads/landskapet

Arkitekt Karin Grundström och konstnär Jamila Drott

Vid Lund södra finns kulturlager av olika stråk och platser som använts sedan järnåldern. Här överlagras, järnåldersväg med medeltida Kungsbete och nutida promenadstråk. Vi diskuterar vad stråk och allmänningar har betytt och betyder idag – vilka platser är tillgängliga för allmänheten och vad behöver göras för att stärka människors allemansrättsliga mobilitet och rätt att tillägna sig platser i stads/landskapet?

Vi träffas vid bron över Höje å, Lund södra. Härifrån promenerar vi längs med ån och gör avstickare för att utforska lager av stråk och allmänna platser i landskapet.

Anmäl dig innan 19 september

till info@annelienilsson.net eller annikasvenbro@telia.com

Karin Grundström, Docent i arkitektur http://forskning.mah.se/id/kskagr

Jamila Drott, konstnär https://www.instagram.com/jamiladrott/?hl=sv


Lund–Irbid walk-talk

Lördag den 12 september kl 14
Saturday 12 September at 14h (Swedish time)

online via Zoom videomöte/online via Zoom video-conference

_


Lund – Irbid: promenad och samtal mellan två städer
Lund – Irbid: walk and talk between two cities
Arabic version further down the page

Scrolla ned för svensk version

_
Concept: Gunnar Sandin and Marwa Al Khalidi
With contribution by Aya Musmar and Kajsa Lawaczeck Körner
_
Gunnar and Kajsa will move in the historical and modern centres of Lund, and Marwa and Aya will be positioned in corresponding spots along a route in Irbid, located in the northern part of Jordan.

From a point in each city, representing the people and the government, the walk is layed out as revolving around city elements tied to the ancient history as well as current change, and that way also touch upon how the city development responds to newcomers. Fifty kilometers from Irbid, the refugee camp Zaatari is located, at most hosting around 80 000 inhabitants. Irbid is located around 30 kilometers from Palestine and 20 from Syria. Lund’s geographical position is in the very south of Scandinavia, close to Denmark, and separated by the sea Östersjön from Germany, Poland and Baltikum.

يوم السبت الثاني عشر من شهر أيلول ١٢/٩/٢٠٢٠ ، الساعة الثالثة (15:00) بتوقيت الأردن، الثانية (14:00) بتوقيت السويد

لوند- اربد: نزهة و حوار بين المدينتين

سيتم بث الحدث عن طريق تطبيق زوم…عند التسجيل سيتم إرسال عن طريق الايميل رابط للولوج للبث المباشر للحدث

العنوان :

لوند- اربد: نزهة و حوار بين المدينتين

فكرة و إعداد: جونار ساندين و مروة الخالدي

بمشاركة و مساهمة كل من: آية مسمار و كايسا لاڤييك كورنار

جونار و كايسا سيتنقلون في الجزء التاريخي القديم و ​ الجزء الحديث من مدينة لوند، و بالمقابل مروة و آية ستتواجدان في مواقع حيوية مختلفة من مسار محدد في مدينة اربد، و التي تقع في شمال الأردن.
من خلال مواقع مختلفة في كلتا المدينتين، و من خلال تصوير و تمثيل القاطنين فيهما و ما يحكمهما من أنظمة مختلفة، سيمر منظمو الحدث الأربعة على عناصر مختلفة في كلتا المدينتين و التي تمثل التاريخ القديم و التغيير الحديث الذي طرأ على تطور المدينتين استجابةً لعوامل مختلفة مثل الازدياد السكاني.
تقع مدينة اربد على الحدود الشمالية من الأردن القريبة جدًا من فلسطين، و من سوريا. تقع اربد على بعد٥٠ كم من مخيم الزعتري ،و الذي يسكنه حوالي ٨٠ ألف من السكان.​
بينما تقع مدينة لوند في جنوب السويد، أحد الدول الاسكندنافية، القريبة جدًا من الدنمارك، و التي يفصلها بحر البلطيق عن ألمانيا و بولندا و مدن البلقان.

اذا رغبت/ي بالتسجيل يرجى إرسال ايميل للعنوان.​

info@annelienilsson.net أو annikasvenbro@telia.com

بموعد أقصاه يوم الخميس ١٠-٩ -٢٠٢٠ ​ ​

Idé och genomförande: Gunnar Sandin och arkitekt Marwa Al Khalidi.

Medverkande: Aya Musmar i Irbid och Kajsa Lawaczeck Körner i Lund.

_

Gunnar och Kajsa rör sig i Lunds historiska och nutida centra och Marwa och Aya befinner sig i en motsvarande stadsdel i Irbid, en stad i norra spetsen av Jordanien.

Utifrån en punkt i vardera staden som representerar folket och den styrande makten kommer vandringen att kretsa kring stadselement kopplade till stadens ursprung och förändring, och på så sätt även beröra hur planeringen av städerna berörs av nyanlända invånare. Fem mil från Irbid ligger flyktinglägret Zaatari, som rymmer ca 80 000 boende. Irbid ligger ca 3 mil från Palestina och 2 mil från Syrien. Lunds position är i södra delen av Skandinavien, nära Danmark, och Östersjön med de angränsande länderna Tyskland, Polen och Baltikum.

Gunnar Sandin http://www.abm.lth.se/forskning/arkitektur/gunnar-sandin/

Marwa Al Khalidi https://lup.lub.lu.se/search/person/arki-mra


VÅREN 2020

KONSTNÄRSPRESENTATION MED NIELS BONDE

Foto: Niels Bonde

Möt konstnären Niels Bonde!

Onsdagen den 5 februari kl. 19 presenterar han sin utställning Data Cattle och berättar om sitt konstnärskap.

Fri entré för medlemmar. 40 kr övriga.

Det går bra att betala med kort, jämna kontanter eller swish om en inte är medlem.

OBS Begränsat antal sittplatser, först till kvarn, dörrarna öppnar runt kl. 18.50.

Välkomna!


KROKI I SAMVERKAN MED ”THE SKETCHY HOUR”

Söndag 1 mars kl 13, föranmälan krävs via deras hemsida, begränsat antal platser.

Kostnadsfritt

TIPS: Om ni vill delta på deras kommande kostnadsfria kroki-evenemang(de är på olika platser och det brukar äga rum den 1:e varje månad). För mer information och anmälan om deras kommande evenemang: https://thesketchyhour.com/

Arrangemanget sker på Krognoshuset om ej annat angives.

Tillgänglighet se länk.

Inte medlem i Konstföreningen Aura? Läs mer här om hur du blir medlem.

Med reservation för ändringar.

Mer programpunkter kommer här på hemsidan och i mailutskick framöver.


Tidigare program 2019

OFFENTLIG KONST OCH SKOLHUS, DEL 1

När: Onsdagen den 30 oktober kl.19

Med: Ulrika Liljenström, Hjördis Kristensson, Anna Ling och Annika Svenbro

Filmvisning och samtal

Plats: Krognoshuset

Fri entré för medlemmar. 40 kr övriga (betala med kort, jämna pengar eller swish på plats)

OBS: begränsat antal platser

Under våren och sommaren har Auras programgrupp arrangerat utflykter till skolgårdar i Lund och dess närhet i serien Offentlig konst och skolhus. Utanför skoltid har vi besökt skolgårdar med verk av konstnärer som på plats berättat om sina erfarenheter kring gestaltningen. Konstvetaren Hjördis Kristensson som skrivit boken Skolhuset; idé och form har på plats gett bakgrund och kommenterat skolhusen från olika epoker.

I början av augusti besökte programgruppen på egen hand ytterligare skolgårdar med offentlig konst och har nu sammanställt dokumentationsmaterialet från denna resa. Vi bjuder in till en filmkväll där vi tillsammans gör resan genom Lunds skolgårdar.

Konstvetaren Ulrika Liljenström som varit ansvarig för den offentliga konsten i Lund mellan 2014 och 2019, konstvetaren Hjördis Kristensson och konstnärerna Anna Ling och Annika Svenbro som arbetat i diametralt skilda skalor på Ormen Långes förskola respektive Ladugårdsmarkens förskola i Lund är våra gäster.


OFFENTLIG KONST OCH SKOLHUS, DEL 2

När: Onsdagen den 6 november kl. 19

Med: Pye Engströms konstnärskap presenteras av Annika Svenbro

Filmvisning

Plats: Krognoshuset

Fri entré för medlemmar. 40 kr övriga (betala med kort, jämna pengar eller swish på plats)

OBS: begränsat antal platser


På besök hos Pye Engström i Rute invid Fardume träsk på norra Gotland 21 augusti 2019

Ett av de konstverk programgruppen besökte i början av augusti var på Lergökens förskola, Lund som gestaltades 1976 av konstnären Pye Engström. Annika Svenbro som ingår i Auras programgrupp träffade Engström i hennes hem på Gotland. Vi får ta del av en filmad intervju med inblickar i en skulptural värld och livsgärning. För mer information om Pye Engström


VINTERLUND

När: 21 december 2019 – 3 januari 2020

Med: Petter Lawenius och David Krantz

Plats: Vid Krognoshuset (själva byggnaden är stängd för juluppehåll)

Den Fjättrade Finn

Vintern är här och Finn har låtit sig fjättras i Krognoshusets temporära cell. Han kan självfallet bryta sig fri om han så skulle vilja, men det är ju rätt skoj att titta på alla de små Lundaborna, som i sin falska trygghet inte springer sin kos när de ser hans enorma gestalt. Vakten Esbjörn är inte lika road! att moppa efter Finn är sannerligen ett skitigt uppdrag, men det är inte det som oroar honom mest — gårdagens blåmärken gör sig påminda. En liten stund till kan han kanske vänta, Finn är snart sömnig tänker Esbjörn och tänder ytterligare en cigarett.

Konstnärerna Petter Lawenius och David Krantz visar gestaltningen: ”Den Fjättrade Finn” vid Krognoshuset på Mårtenstorget.

Petter Lawenius (f. 1970), verksam i Malmö och utbildad vid Malmö Konsthögskola. Lawenius har tidigare ställt ut på Krognoshuset 2009. Länk till Petter Lawenius hemsida

David Krantz (f. 1965), verksam i Malmö och utbildad vid vid konstskolan Forum i Malmö och Fri Konst och Nya Media vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Medlem i konstnärsgruppen Aura. Länk till David Krantz hemsida

Genomförs med stöd av Vinterlund. Vinterlund är en del av Lunds kommun och arrangeras av arrangemangsenheten på kultur- och fritidsförvaltningen. Länk till Vinterlund

Länk till artikel av Sydsvenskans Marika Anjou

Youtube länk med dokumentation över gestaltningen.


Våren och sommaren 2019

Finnisage Jubileumsåret Aura 90! för medlemmar i Konstföreningen Aura, avgift 100 kr.

När: Onsdag den 19 februari kl. 19


Visning av konstnären Daniel Fleur

När: Onsdag den 13 mars kl. 19

Fri entré för medlemmar. 40 kr övriga.

Isophote (Painting n0 5), olja på duk, 200 x 300 cm, 2018. Fotograf Jenny Ekholm

En specialvisning av pågående utställning av konstnären.

Det går bra att betala med kort eller kontant om en inte är medlem.


Årsmöte: Onsdag den 27 mars kl. 18 (Observera tiden som är ändrad!)

Endast för medlemmar i Konstföreningen Aura.

Mötet inleds med ett föredrag av vår inbjudna gäst Anders Jansson, intendent på Kulturen i Lund – Min vän svartboken. Om GAN och hans dagböcker. Därefter hålls sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt föredragningslistan. Efter förhandlingarna presenteras årets mottagare av konstnärsstipendium ur Ella och Gunnar Anderssons Stipendiefond. Kvällen avslutas med mingel.


OFFENTLIG KONST OCH SKOLHUS

”Skolhusen – som vi möter dem idag – tillhör såväl gången tid, med andra värden och ett annat synsätt, som nutid, med ett kulturellt och socialt mönster av annat slag”, skriver Hjördis Kristenson, docent i konstvetenskap i hennes praktverk Skolhuset; idé och form från 2005 där hon presenterar ”rikedomen i den väldiga byggnadsmassa som de svenska skolhusen utgör”. Tillsammans med Hjördis Kristenson och olika konstnärer besöker vi skolgårdar i Lund och i Skåne där vi möter offentliga konstverk.
Tid: onsdagen den 15 maj kl. 19

Med: David Krantz

Plats: Körsbärets förskola, Lund

Fri entré för medlemmar. 40 kr övriga

Bild: copyright David Krantz, Stubben, offentlig gestalting Körsbärets förskola Lund 2018, Brons ca 220cm hög, inklusive 5 bronsplattor

Vi ses på Körsbärets förskola i Lund kl. 19 där David Krantz berättar om sitt offentliga verk Stubben som invigdes i höstas.

Tillgänglighet: Körsbärets förskola har inga trappor. Det finns bänkar att sitta på. Kollektivtrafik: Åk stadsbuss 6 från Lunds C mot Sankt Lars eller åk regionbuss 130 från Malmö, hoppa av vid hållplats Ruben Rausings gata och promenera till Körsbärsvägen 1.


När: Lördagen den 15 juni kl. 10 – ca 15.

Med: Bianca Maria Barmen, Kristina Matousch, Mats Andersson och Hjördis Kristenson

Plats: Hagalundsskolan, Dalby – Torna Hällestad skola – Gymnasieskolan Vipan, Lund

Fri entré för medlemmar. 40 kr övriga.

Ej medlem ta med jämna pengar i kontant eller betala via swish på plats.

Bild: copyright Mats Andersson, Torna Hällestad 1:3,5

Vi åker gemensamt från Lund för att titta på konstnärliga gestaltningar på tre skolor. Det rör sig om byggnader från olika epoker, avsedda för olika elevgrupper: gymnasium, låg- och mellanstadium. Vi får se hur konsten tar plats under dessa olika förutsättningar. Hjördis Kristenson bidrar med arkitekturhistorikerns perspektiv.

På Hagalundsskolan, låg och mellanstadium, i Dalby får vi möta Kristina Matousch som visar sitt samarbete med Anders Soidres och deras skulptur Pizza Box.

Vi åker sedan vidare till Torna Hällestad skola, lågstadieskola, där Mats Andersson berättar om sitt verk Torna Hällestad 1:3,5.

Vi tar paus för lunch, medhavd eller på caféet i Torna Hällestads lanthandel (på egen bekostnad) och far slutligen tillbaka till Lund. Där besöker vi Gymnasieskolan Vipan och Bianca Maria Barmen ger oss en bakgrund till sin skulptur Vännerna.

Anmälan till utflykten bör ske senast den 31 maj till annikasvenbro@telia.com.

Detaljer om samlingsplats, färdsätt (ev. minibuss) meddelas efter sista anmälningsdatum.


Torsdagen 27/6 workshop och visning

Drömhem för barn och unga i samverkan Lov i Lund med konstnärerna Ossian Theselius och Tamara de Laval i samband med Diana Agunbiade-Kolawoles pågående utställning


När: Onsdagen 14 augusti kl. 19

Med: Hjördis Kristenson

Plats: Polhemsskolan i Lund

Fri entré för medlemmar. 40 kr övriga

Vi träffas kl. 19, vid huvudingången till Polhemsskolan i Lund (gå in mellan skolbyggnaderna från Rådmansgatan) där vi besöker offentliga verk av Sirous Namazi och Aurakonstnär Jörgen Fogelquist (1927-2005).

Tillgänglighet: Polhemsskolans gård har trappor men om ni tar er in mellan skolbyggnaderna från Rådmansgatan är det utan trappor, det finns bänkar att sitta på.

Vid mer frågor om tillgänglighet maila info@krognoshuset.se


21/9 Kulturnatten konstnärsmöte med utställande konstnär Charlotte Petersen


26/9 Föreläsning om konstscenen i Portugal med Bengt Adlers


8-12/10 Konstföreningen Auras konstresa till Lissabon, Portugal


28/11 Tvärvetenskapligt konstnärssamtal med konstnären Maria Westmar och geologen Paula Lindgren


Tidigare program 2018:

2018 Hösten

Under Auras 90:e år undersöker vi kulturlager genom Auras arkiv, i Krognoshuset och dess nära omgivning.

Följ bloggen Aura 33 000 dagar via www.aura33000dagar.konstforeningenaura.se

Jubileumsåret genomförs med stöd av Lunds Kommun och Region Skåne.


Workshop med konstnärerna Karolina Erlingsson och Bianca Maria Barmen

När: Måndag 6 och tisdag 7 augusti 2018 kl 11 – 14

Plats: Tält, Mårtenstorget vid Krognoshusets södra yttervägg.

Fri entré och drop in!

Bild: Bianca Maria Barmen

Hur ser man på sin samtid när man får vara med och formge historien? Några arkeologiska utgrävningar av Mårtenstorget har frilagt spår av bäckar, lerjordar, frö, insekter, djurben, rester av ett långhus, keramik, matavfall, ben och horn från hantverk, en damm, garveriverksamhet och kanaler för odling av karp. Genom lera skapas nya föreställningar om vad som kan finnas i Mårtenstorgets kulturlager.

För barn, unga och alla åldrar. Workshopen är tillgänglighetsanpassad och genomförs som del av SommarLund, Lunds Kommun och med stöd av Region Skåne.

Tack till Conny Johansson Hevrén, Kulturen, Paula Lindgren, Geologiska institutionen, Lunds Universitet, Åsa Jensen, Lotta Brusk, Panda Ekvall, Lunds Kommun och Stenkrossen, Lund.

Evenemang på facebook.

Artikel om SommarLund med konstnärerna Bianca Maria Barmen och Karolina Erlingsson


Torgvandring med Conny Johansson Hervén

När: Onsdagen 22 augusti kl 19.

Plats: Mårtenstorget vid Krognoshuset.

Bild: Kulturen

Arkeologen Conny Johansson Hervén berättar från Mårtenstorgets kulturlager. Krognoshuset har under hundratals år successivt bäddats in ett två meter högt kulturlager som omsluter det som idag fungerar som galleriets källarplan.

Text av Conny Johansson Hervén om Mårtenstorget.


Kulturnatten

När: Lördagen den 15 september kl. 13 – 23

Plats: Krognoshuset (och Lunds stad.)

På Krognoshuset visas en utställning med konstnären Julia Bondesson.

Mer info om Kulturnatten.


Föreläsning och torgvandring med Juan Carlos Peirone

När: Söndagen den 7 oktober kl. 14

Plats: Lunds Konsthall

Fri entré

Juan Carlos Peirone från konstnärsgruppen presenterar Far Away From Where? på Konsthallen och därefter rör vi oss ut på Mårtenstorget. Sedan 1993 markerar Juan Carlos Peirone platser som hänvisar till varandra i parrelationer vid maximala avstånd, ett antipodsystem som skapar nya poler, egna koordinatsystem och rotationsaxlar. För 25 år sedan uppförde konstnären den första skulpturen i detta antipodsystem på Mårtenstorget i Lund.

För frågor om tillgänglighet maila gärna info@krognoshuset.se

Tack till Lunds Konsthall: Alvida Andersson, Olof Broström, Hans Carlsson och Emil Nilsson.


Konstresa med för medlemmar i Konstföreningen Aura

När: Onsdagen 17 – 20 oktober

Plats: Nice, Frankrike

Anmälningstiden har gått ut. Konstföreningen Auras resegrupp, under ledning av Bengt Adlers gör en konstresa till Nice, med omnejd. Mer om info om Bengt Adlers. Tack till Anne Nilsson.


Konstkväll kl. 17 – 23.

När: Lördagen 20 oktober

Plats: Krognoshuset och Lunds stad

Copyright: Imri Sandström

Hela kvällens program kommer senare i höst! En av programpunkterna på Krognoshuset är (S)tone av Imri Sandström. Verket bygger på en inspelning av Krognoshusets källare. (S)tone sammanlänkar och spelar på glidningar mellan kropp, språk, arkitektur, röst och rumslighet. Mer info om konstnären.


Föreläsning med Solveig Mansfeld –Den politiska konsten – i början av 70-talet.

När: Onsdagen 28 november kl 19

Plats: Krognoshuset

68-vågen svepte över Europa och gjorde tydliga avtryck i konsten. Vietnamkrigets fasor målades av Gerhard Nordström. Grupp 8 visade Tjejspelet och sålde Tjejskivan. Pussgänget – Lars Hillersberg, Lena Svedberg och Ulf Rahmberg – gav Kapitalismen ett ansikte.

Om den politiska konsten i början av 70-talet talar Solveig Mansfeld, tidigare intendent på Krognoshuset.


Konstföreningen Auras konstlotteri 2018

När: Tisdag 18 kl. 15 – 19 och onsdag 19 december kl. 15 – 18

Plats: Krognoshuset

Konstföreningen Auras årliga lotteri! Vinsterna är som vanligt av hög kvalitet och visar skilda konstnärliga uttryck. Samtliga presenteras i en utställning på Krognoshuset av lotteriföreståndare Olle Dahl.


AV OCH PÅ med Peter Johansson/Barbro Westling.

När: 28 December – 6 januari 2019.

Plats: Krognoshuset

Från kväll till kväll ändras ljusetsom lyser ut från Krognoshuset. Synligt endast utifrån, på avstånd från torget eller på närmare håll, försiggår ett ljus- och skuggspel i det medeltida husets tretton fönster, gluggar och vindögon. Det är konstnärerna Peter Johansson/Barbro Westling som står bakom ljusverket AV OCH PÅ som utgör final på Konstföreningen Aura 90 årsjubileum!

Genomförs som en del av Vinterlund, Lunds kommun


2018 vårens program

1928 till 2018!

När: Tisdagen 20 februari 2018

I år är det 90 år sedan Konstföreningen Aura bildades av en grupp konstnärer i Skåne. 1929 flyttade Aura in i det kommunägda Krognoshuset vid Mårtenstorget.

Därefter har följt nittio år av utställningar, diskussioner, kontroverser och en hel lång rad konstmöten på Krognoshuset och i föreningen.

Konstföreningen Aura har tagit plats i konstlivet under nittio år – nu bjuder vi in till att tillsammans fira detta!

Välkommen tisdagen den 20 februari kl 19 i Picturasalen/Skånska konstmuseum högst upp i Universitetshuset i Lund, dvs till platsen där konstnärsgruppen Aura hade sin första utställning för exakt nittio år sedan.

Hjärtligt välkomna alla!

Kvällens program:

Kl 19.00 Välkommen!

Kl 19.15 Jeuno JE Kim Performance ca 20 min (på engelska)

Kl 20.00 Cecilia Nelson Föreläsning ca 20 min

Kl 20.45 Linnéa Carlsson Performance ca 30 min

Kl 21.15-22.00 Mingel, bilder, musik

Under kvällen presenteras och öppnas bloggen Aura 33 000 dagar, där det går att göra inlägg, komma med förslag, dela foton, minnen, frågor och åsikter fram till sommaren.

Mer information om Linnéa Carlssons performance:

I sitt sökande efter den manliga modernistens perspektiv och sinnelag, testar Linnéa Carlsson nu mediets metod. Genom en meditativ guidning av mediet Iris Hall söker hon kontakt med målaren Kalle Hedbergs konstnärssjäl. Publiken är välkommen att delta och det är möjligt att helt andra konstnärer, eventuellt ur Auras Konstförenings förflutna, gör oss sällskap.

Tillgänglighet: I Universitetshusets entré tas ni emot av en atriumvärd. Det finns hiss hela vägen upp till Picturasalen.

Tips inför kvällen: ta med en extra tröja, lokalen står i vanliga fall oanvänd och kan därför vara lite kylig.

Frågor kring tillgänglighet eller andra funderingar angående kvällen, maila aura90ar@gmail.com

Tack till Emil Nilsson och Olof Broström, Lunds Konsthall och ABF Lund..

Förhandsartikel om Jubileumsåret, Skånska Dagbladet

Förhandsartikel om Jubileumsåret av Sydsvenskan.


21 mars

Konstföreningen Auras årsmöte med föredrag av Mats Stjernstedt, chef på Malmö Konsthall. Mats Stjernstedt berättar om favoriter i samtidskonsten och om sitt arbete som curator för Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen 2017.
Klockan 19 på Krognoshuset.

4 april

Konstvetare och konstkritiker Linda Fagerström möter en ny konstnär. Denna gång Malmöbaserade Thale Vangen vars pågående utställning på Krognoshuset bildar utgångspunkt för samtalet. Thale Vangen har en bakgrund som biolog och använder djurens yttre för att förflytta besökarens uppfattningar och intresse kring identitet, kropp och kamouflage.
Ett samarbete mellan Svenska Konstkritikersamfundet och Konstföreningen Aura.
Klockan 19 på Krognoshuset. Fri entré för medlemmar. 40 kr övriga.

18 april

”Platsen och byggnaden – Mårtenstorget och Krognoshuset igår och idag.” Arkitekturhistoriker Hjördis Kristenson tar oss med på en historisk resa i tid och rum.
Klockan 19 på Krognoshuset. Fri entré för medlemmar. 40 kr övriga.

Välkommen att delta i Konstföreningen AURAs resa till LOUISIANA, tillsammans med Cecilia och Claes Nelson!

När: 17 maj

Den 3 maj öppnar sommarens stora utställning på Louisiana “GABRIELE MÜNTER”.

Den tyska målaren född i Berlin 1877 död i Bayern 1962.Hennes namn är starkt förknippat, med Wassily Kandinsky – som var hennes lärare och senare livskamrat (1902 – 1916) – med staden München, och med expressionismen och den avantgardistiska utställningsgruppen “Der blaue Reiter”.

“Mycket av det hon skapat har hittills varit okänt, men denna experimenterande konstnär får nu ses som en markant bidragsgivare till 1900-talets konst” – så formulerar Louisiana sin inbjudan.

Utställningen pågår till den 19 augusti.

Under vårt besök kan vi även se “PICASSO KERAMIK” (som slutar den 27 maj).

Kvällen innan, dvs. den 16 maj, kl 18.00 inbjuder Cecilia till en genomgång av utställningen. Vi träffas i Krognoshuset/Aura.

Bussen avgår från Domkyrkan torsdagen den 17 maj, kl 08.30 och beräknas vara tillbaka i Lund ca 18.15. Vi åker med Thells bussar.

Resans pris beror på hur många som vill följa med; ca 50 deltagare kostar drygt 300 kr inkl. inträde. Blir vi ca 25 deltagare blir kostnaden ca 500 kr, inkl. inträde. Du som har Louisiana Klub-Kort betalar bara bussresan. Var och en betalar för lunch, kaffe mm i Caféet.