KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Kommande utställningar

Med reservation för ändringar

2021

4 september – 3 oktober, vernissage lördag 4 september kl. 13 – 16, Kulturnatten
Elisabet Oscarsson

9 oktober – 7 november, vernissage lördag 9 oktober kl. 13 – 16, Konstkväll
Jan Marius Kiøsterud

13 november – 12 december, vernissage 13 november kl. 13 – 16
Mårten Nilsson

 

14 – 15 december, tisdag 14 dec kl. 15 – 19 och onsdag 15 dec kl. 15 – 18
Konstföreningen Auras årslotteri