KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Kommande utställningar

Med reservation för ändringar

2022

Mariana Manner
8 oktober – 6 november, vernissage 8 oktober kl. 13 – 16, Konstkväll 15/10

Peter Johansson
12 november – 11 december, vernissage 12 november kl. 13 – 16

 

Konstföreningen Auras årslotteri
13 december kl. 15 – 19 och 14 december kl. 15 -18