KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Kommande utställningar

Med reservation för ändringar

2022

Charlotte Eta Mumm
4 juni – 3 juli, vernissage 4 juni kl. 13 – 16

Sara Wallgren
16 juli – 28 augusti, vernissage 16 juli kl. 13 – 16, sommarutställning 6 veckor

Ana Rebordão
3 september – 2 oktober, vernissage 3 september kl. 13 – 16, Kulturnatten 18/9

Mariana Manner
8 oktober – 6 november, vernissage 8 oktober kl. 13 – 16, Konstkväll 15/10

Peter Johansson
12 november – 11 december, vernissage 12 november kl. 13 – 16

 

Konstföreningen Auras årslotteri
13 december kl. 15 – 19 och 14 december kl. 15 -18