KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Kommande utställningar

Med reservation för ändringar

2022

Jette Hye Jin Mortensen
15 januari – 13 februari, vernissage 15 januari kl. 13 – 16

Emm Berring och Ingrid Furre
19 februari – 20 mars, vernissage 19 februari kl. 13 – 16

Marianne Andersson Embäck
26 mars – 24 april, vernissage 26 mars kl. 13 – 16

Samaneh Roghani
30 april – 29 maj, vernissage 30 april kl. 13 – 16

Charlotte Mumm
4 juni – 3 juli, vernissage 4 juni kl. 13 – 16

Sara Wallgren
16 juli – 28 augusti, vernissage 16 juli kl. 13 – 16, sommarutställning 6 veckor

Ana Rebordão
3 september – 2 oktober, vernissage 3 september kl. 13 – 16, Kulturnatten 18/9

Mariana Manner
8 oktober – 6 november, vernissage 8 oktober kl. 13 – 16, Konstkväll 15/10

Peter Johansson
2 november – 11 december, vernissage 2 november kl. 13 – 16

 

Konstföreningen Auras årslotteri
I mitten av december, exakt datum kommer