KONSTHELG LUND 2023

Nästa Konsthelg äger rum 14-15 oktober 2023. Varmt välkommen!

Projektledare: Fredrik Weerasinghe
E-post info@konstkvall.se

Konsthelg på Facebook