KONSTKVÄLL LUND 2024

Konstkväll Lund arrangerades första gången 2008 och en kväll som presenterar Lunds konstliv. Sedan pandemins start för fyra år sedan omvandlades Konstkväll till Konsthelg, utvecklad av tidigare projektledaren Fredrik Weerasinghe.

I år 2024 är Konstkväll tillbaka!

I arrangemanget deltar de flesta av Lunds konstinstitutioner, muséer, gallerier och biografer, och många konstnärer håller sina ateljéer öppna. Flera av konstarrangemangen är unika och skapade enbart för denna helg, och inträde är i de flesta fall gratis.

Nästa Konstkväll äger rum kl. 17 -22, lördag 19 oktober 2024.

Projektledare: Linn Hübinette
Grafisk designer: Sally Apelmo
E-post konstkvall.lund@gmail.com
Följ Konsthelg Lund på Facebook

Konstkväll genomförs med stöd av Lunds kommun