KONSTHELG LUND 2024

Konstkväll Lund arrangerades första gången 2008 och har under de senaste åren utvecklats till en hel Konsthelg som presenterar Lunds konstliv. I arrangemanget deltar de flesta av Lunds konstinstitutioner, muséer, gallerier och biografer, och många konstnärer håller sina ateljéer öppna. Flera av konstarrangemangen är unika och skapade enbart för denna helg, och inträde är i de flesta fall gratis.

Nästa Konsthelg äger rum 19-20 oktober 2024

Projektledare: Konstföreningen Aura
E-post info@krognoshuset.se
Följ Konsthelg Lund på Facebook