Konstkväll Lund

KONSTKVÄLL LUND

Klicka här för länk till program

 

Välkomna!

Välkomna till Konsthelg Lund 2021!
Nu är det dags för Lunds konstliv att sammanstråla och lysa upp staden. Under extraordinära förhållande en tid ser vi hur viktigt det är med konst och kultur för oss alla och för en levande stad. Förra årets omformning av Konstkväll Lund till Konsthelg Lund blev en succé som vi i år fortsätter med. På så vis kan vi nu för trettonde året i rad bjuda på ett kreativt evenemang med många fina konstupplevelser.

Konsthelg Lund 2021 presenterar flera nya programpunkter, där en majoritet av Lunds konstinstitutioner, muséer, gallerier, biografer och ateljéer håller öppet med gratis inträde*. Flera av konstarrangemangen är unika och skapade just för denna helg. I broschyren presenterar samtliga arrangörer sina program.

För att undvika stora folksamlingar hos arrangörerna har vi åter igen utökat årets evenemang till två dagar**.

Önskar er en god helg!

Fredrik Weerasinghe

Projektledare för Konsthelg Lund, Konstföreningen Aura

 

Welcome!

Welcome to Art Weekend Lund 2021!
It is time for Lund’s art scene to converge and illuminate the city again. Under extraordinary conditions for a while, we have experienced how important art and culture are to all of
us and to a vidid and vibrant city. Last year’s transformation of Art Evening Lund into Art Weekend Lund was a success that we will continue with this year. In this way, we can now for the thirteenth year in a row offer a creative event with many notable art experiences.

Art weekend Lund 2021 presents several new program items, this year where a majority
of Lund’s art institutions, museums, galleries, cinemas and studios are open with free admission*. Many of the art events are unique and created exclusively for this weekend. All organizers’ programs are presented in the brochure.

To avoid large crowds at the organizers, we have once again extended this year’s event to two days**.

Enjoy the weekend!

Fredrik Weerasinghe
Project manager, Art Night Lund, Art society Aura

 

 

 

Fredrik Weerasinghe
Projektledare

KONSTKVÄLL LUND
Konstkväll Lund arrangeras av Konstföreningen Aura med stöd från Lunds kommun Kultur & Fritid.

 


Projektet har en egen projektledare som nås via mail: info@konstkvall.se


 

 

Nedan bilder från Konstkväll Lund 2020! Foto: Fredrik Weerasinghe

Länk till programmet 2020.