Samtida konst sedan 1928

Krognoshuset har kontinuerligt visat samtida konst sedan 1928. Då grundades Konstföreningen Aura av en grupp konstnärer och konstvänner. Syftet var, och är fortfarande, att väcka intresse för och sprida kunskap om konst. Krognoshuset har från starten huserat två relativt självständiga delar: dels en konstnärsgrupp, dels en allmän konstförening. För närvarande ingår ca 60 konstnärer samt ca 400 medlemmar.

Krognoshuset arrangerar nio utställningar om året med såväl inbjudna konstnärer som medlemmar i konstnärsgruppen. Många internationellt verksamma konstnärer, såväl svenska som utländska, har genom åren ställt ut i Krognoshuset.

Krognoshuset drivs av konstföreningen Aura med stöd från Kulturrådet och Lunds kommun.

INTENDENTER I KROGNOSHUSET

1966 – 1970    Mailis Stensman

1970 – 1974    Solveig Mansfeld

1974 – 1976    Ulla & Wolfgang Huebner

1976 – 1977    Ulla Klingspor

1977 – 1979    Bo Nilsson

1979 – 1981    Lars Hellman

1981 – 1982    Åsa Petersson

1982 – 1985    John Peter Nilsson

1985 – 1987    Jenny Eliasson

1987 – 1995    Ann Landgren

1996 – 1997    Marika Reuterswärd

1997 – 2005   Maria Falk

2005 – 2010   Mats Fastrup

2011 – 2014    Emil Nilsson

2014 – 2018    Isac Nordgren Jonasson

2018 –             Anna Jin Hwa Borstam