ÅRSLOTTERIET

Länk till 2023 vinster

Krognoshuset är öppet för visning av årets vinster tisdagen den 12 december 15-19 och onsdag den 13 december 15-18.

OBS! Alla vinnare är kontaktade!

Konstföreningen Auras konstlotteri 2023
Dragningen förrättad vid sammanträde 2023-12-01
i närvaro av deltagande lotteriföreståndare Olle Dahl och styrelsens kassör Anne Nilsson.

Val i turordning: där vinnare nr 1 väljer först valfritt verk från vinstlistan, sedan nr 2 av kvarvarande verk, därefter nr 3 osv och utdelning av vinsterna äger rum i Krognoshuset.

Du har möjlighet att låta dig representeras av ombud, kontakta oss via mail vid behov.
OBSERVERA: Ditt vinstnummer sammanfaller EJ med vinstnumret på vinstlistan.
Vinnare som vid utdelningstillfället inte är närvarande eller inte har lämnat fullmakt tilldelas verket först i turordning av dem som finns kvar.
Vinst som ej avhämtats senast den 1 juni 2024 tillfaller lotteriet.

Enbart för vinnare i lotteriet: Utdelning av vinsterna sker onsdag 13 december klockan 18

Om du har några frågor vänligen maila info@krognoshuset eller ring till Krognoshuset under öppettider, torsdag-söndag 13-17