HELENA FERNÁNDEZ-CAVADA

23 mars – 21 april

 

Helena Fernández-Cavada

Hey you, out there in the cold

Tell them I got up and went for a walk

23 mars – 21 april

Vernissage lördagen den 23 mars kl. 13 – 16

I samarbete med Helena Braunštajn och Erik Persson.

Vi är beroende av varandra, men ser vi verkligen vår granne, vår medmänniska? Tycker vi att vår tid räcker till – tar vi oss ens tid att ägna oss åt en flyktig konversation?

Vad innefattar egentligen ordet ömsesidigt beroende? Frågorna ställs av vår nästa utställare Helena Fernández-Cavada. En utställning, påpekar hon, är sällan en enda persons verk – det handlar om samarbeten på många plan.

– Ofta funderar jag, när jag blir tillfrågad om att ställa ut, över om ordet ”separatutställning” verkligen är rätt. Jag kan inte ignorera alla som jag är beroende av – samarbetspartners, vänner, främlingar som talar till mig när de köper bröd, råd om var man kan tillverka något till ett överkomligt pris, skrifter från kvinnor och poeter som öppnat en dörr och ställt en viktig fråga, ett snabbt möte som hjälper mig att komma ur mina snäva synvinklar, som tar mig ur mig själv, folk som kämpar för våra rättigheter, en stråle av ljus, möten som lämnade en citat, en presentbok, en middag som serverats mig varje natt när jag kom sent från studion…

Att erkänna vårt ömsesidiga beroende av varandra – sett ur ett feministisk, ekonomiskt perspektiv – är grundläggande för att över huvud taget kunna föreställa sig ett samhälle , menar Helena Fernández-Cavada. 

 

Helena Fernández-Cavada föddes i Madrid och bor numera i Malmö. Hon är utbildad på Universidad Complutense de Madrid och vid Kungliga Akademin i Stockholm, som artist in residence.
Hon har varit bosatt och verksam i Mexiko. Hon har haft utställningar bland annat i Sverige, USA, Guatemala, Brasilien, Argentina, Spanien, Frankrike, Holland, Tyskland, Storbritannien, och Danmark.

 

För att boka gratis guidad visning maila info@krognoshuset.se

Förhandsartikel av Sydsvenskans Alexander Agrell

Recension av Sydsvenskans Thomas Millroth

 

Tack till Alma Edvall Bons, Lisa Horn och Tamara de Laval för hjälpen med installationen av utställningen. Tack till Mediverkstaden, KKV, Inter Arts Center och Lunds Konsthall.

 

Helena Fernández-Cavada

Hey you, out there in the cold

23 march – 21 april

Opening saturday 23 march, time 13 – 16

We are dependent on each other, but do we really see our neighbor, our fellow human being? Do we consider our time is enough – do we even take our time to devote ourselves to a fleeting conversation?

What really involves in the word interdependence? The question is asked by our next exhibitor Helena Fernández-Cavada. An exhibition, she points out, is rarely a single person’s work – it is about collaborations on many levels.

– Often, when I am asked to exhibit, I think about whether the word ”solo exhibition” is really right. I cannot ignore anyone I am dependent on – partners, friends, strangers talking to me when we meet at the bakeryshop and buy our bread, when I get advice on where to make something at an affordable price, writings from women and poets who opened a door and put an important question, a quick meeting that helps me get out of my narrow points of view, which takes me out of myself, people who fight for our rights, a ray of light, meetings that left a quote, a gift book, a dinner served to me every night when i arrived late from the studio…

Recognizing our interdependence – seen from a feminist, economic perspective – is fundamental to being able to create a society, says Helena Fernández-Cavada.

 

SKAPANDE SKOLA

Under Helena Fernández-Cavadas utställning Hey you, out there in the cold erbjuder vi nu paket med konstnärsledd workshop och guidning för skolklasser till reducerat pris, 50% av tidigare kostnad, dvs 2700kr istället för 5400kr. 
Nytt sista datum för anmälan är 22/3. 
Helena Fernández-Cavada jobbar undersökande med hjälp av ett flertal konstnärliga tekniker. Hon belyser genom sin konstnärliga praktik strukturer och värderingar i samhället och inleder på olika sätt samtal kring dem. I utställningen på Krognoshuset utforskar hon olika typer av ömsesidigt beroende med hjälp av teckning, interaktion, ljus och installation.