ZARDASHT FARAJ ”EXPLICIT NÖDUTGÅNG”

22 mars – 20 april 2014

Zardasht Faraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zardasht Faraj

Explicit Nödutgång
© Zardasht Faraj, 2014

För Zardasht Faraj är måleriet en undersökning, en process i vilken måleriets språk utforskas. Genom att arbeta med återkommande former, som på olika sätt varieras, söks mediets villkor och förutsättningar. Konstnären beskriver det som att finna en personlig väg genom ”måleriets grammatik”.

Utställningens titel, Explicit Nödutgång, skall inte främst läsas som ett måleriets avslut. Snarare handlar det här om övergångar och förändringar i sinnet. Måleriet öppnar sig mot stämningslägen och mentala tillstånd. Det kan handla om hur omgivningen tillsammans med måleriets medium ger en passage från en ton i sinnet till en annan.

Användandet av geometriska fält i Farajs verk är ett sätt att låta måleriet komma i dialog med den omgivande rumsligheten. Rummets former, upplevda i perspektiv av betraktaren, både framhävs och motsägs i det geometriska måleriet. Tidigare har konstnären arbetat med muralmålningar, något som upprättar direktkontakt mellan väggyta och färg. Ofta arbetar Faraj med måleriska fält som upprepas och varieras, ibland uppstår mönsterverkan som långsamt förskjuts. Här blir sammanställningen av element en följd av figurer som kan läsas i olika riktningar, som en flertydig skrift av former.

Genom att använda geometriska element återknyter måleriet i utställningen till äldre tiders andlig konst. I arkitektur- och konsthistorien återkommer tankar om heliga grundformer, vars proportioner gärna knyts till naturens former. I Zardasht Farajs utställning får dessa traditioner en lågmäld återklang.

Zardasht Faraj, född i Bagdad 1977, studier på Konsthögskolan i Malmö 2007-2012. Bor och arbetar i Malmö.

Zardasht Faraj 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zardasht Faraj
Från Vilnius
© Zardasht Faraj, 2014