13 oktober–11 november 2012

Westerlund02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ylva Westerlund
Evolutionary Throwback, 2012 
Installationsbild
© Ylva Westerlund 2012
 
 
Konstnären Ylva Westerlunds arbetssätt ligger inte sällan i gränslandet till museikonservatorns eller forskarens metoder. Om den traditionelle konstnären är bunden till genrer som måleri eller skulptur är detta istället ett förfaringssätt som lika mycket bygger på urval och redigering som på handlag och hantverk. Westerlunds collage liknar vetenskapliga eller museala presentationer av faktamaterial, men underminerar samtidigt dessa former genom att präglas av subjektiva och associativa drag. Collagen blir minneskartor med en mångfald av kopplingar mellan de olika elementen.

Ylva Westerlunds konst närmar sig områden som evolutionsbiologi eller museivetenskaper men landar sedan kanske närmare fiktion än vetenskap. Vetenskapligt samlande och klassifikation har historiskt sett ofta parats med nationalistiska eller koloniala agendor. Att inarrangera och ordna blir ett sätt att bemästra det okända eller att underordna den främmande andre. Ett ofta återkommande tema i genren Science Fiction är hur själva undersökningsmaterialet överträffar forskaren som utför undersökningen. I Apornas Planet överlistar primaterna människorna och i Solaris undersöker den främmande planeten människan och inte tvärtom.

I utställningen Evolutionary Throwback inträder Westerlund själv i rollen som förhistorisk apmänniska. Gränslinjen mellan undersökare och undersökt växlar och konstnären antar både forskarens och det undersökta ämnets roll. Westerlund har arbetat i Berlin under det senaste halvåret och inspirerats av stadens vetenskapsmuseer och naturhistoriska institutioner. Genom att iscensätta sig själv som homo sapiens utdöde föregångare australopithecus anamensis skapar hon en hybrid mellan det samtida och det forntida, mellan liv och död. Detta återknyter även till konstnärens långa intresse för monster: monstret är just ofta en paradoxal samvaro mellan liv och död i samma kropp. Nosferatu, Frankensteins monster, zombier och ghouler delar alla dessa egenskaper av både levande och hädangånget.

Ylva Westerlund har i sitt konstnärskap intresserat sig för gränsområden, vare sig detta handlar om kön, biologi, vetenskap eller politik. I tidigare arbeten har hon skapat häften som imiterar pojkvärldens muskelstinna och barbröstade seriealbum. Till skillnad från dessa serier befolkas dock Westerlunds häften av figurer med tvetydig könstillhörighet som diskuterar avancerade teorier om det utopiska samhället.

Ylva Westerlund, född 1975, utbildad på Konsthögskolan i Malmö, verksam i Stockholm.