”WRITTEN IDENTITY”

 29 juni – 23 juli

JAZZSTYLECORNER
feat: AKIM ONE, ARIS ONE, DRAMA ONE 

akim

 

 

 

 

 

 

AKIM ONE
©AKIM/2006

Med tanke på mångkulturåret 2006 har Konstföreningen Aura bjudit in tre konstnärer från Berlin som i huvudsak arbetar med writing/graffiti i olika former. De är alla tre engagerade i Jazzstylecorner, ett projekt vars syfte är att utveckla och förmedla de olika influenser och riktningar som finns inom ”writing”. 

För mer information besök: www.jazzstylecorner.com

Mångkultur handlar om så mycket mer än etnicitet, något vi har velat ta fasta på. Det handlar även om hur vi skapar oss olika kulturella identiteter och tillhörigheter i samhället. Utifrån graffitin och sitt arbete med det skrivna ordet kan Akim One, Aris One och Drama One skapa och ge uttryck för en kulturell identitet som de internationellt delar med många andra.

En anledning till att vi bjuder in Akim One, Aris One och Drama One för att ställa ut här på Konstföreningen Aura är just deras sätt att utveckla och använda sig av bland annat ”writing” som arbetsmetod och uttryckssätt. Det ger oss en möjlighet att presentera tre spännande och intressanta konstnärskap samtidigt som det uppmärksammar begreppet ”writing” och hur det kan användas som uttrycksmedel.

Vår förhoppning är att utställningen ska leda till att besökarna ser den potential writing/graffiti har som uttrycksmedel och vilken kulturell betydelse den kan ha för många när det gäller att skapa sig en identitet.

drama_03

 

 

 

 

 

 

 

DRAMA ONE
©DRAMA/2006