VIKTOR KOPP

Viktor Kopps verk präglas av ett innehållsrikt och kraftfullt bildspråk. I sina teckningar och målningar väljer han ofta att gestalta föremål av olika karaktär och bygger upp motiv som ger betraktaren möjlighet till olika infallsvinklar och tolkningar.

Utställningen på Aura kommer till största delen att bestå av arbeten på papper (teckningar och grafik), samt av ett par målningar.

Viktor Kopps teckningar är spelplatser för berättelser och tjänar som klippbord för de bilder som är eller ska bli målningar. Inte skisser så mycket som ett sätt att hålla isär begreppen, med mer avskalade medel än måleriet, och med fokus på renodlat narrativa nivåer i bilderna. ”När man målar är det så mycket annat som tillkommer; kulör, representation, det skulpturala i måleriet och förhållandet till det tredimensionella rummet. Tecknandet är också ett medel att spåra en av utgångspunkterna för mitt bildintresse; den relativt sett enkla, men halsbrytande, akten att förhandla med det okända medelst en vits”.

”Viktor Kopp ägnar sig åt måleri med allt vad det innebär. Men han lyckas ladda mikroklimatet mellan yta och djup med lockande och ofta komiska paranoiafält, vilka alstrar mening och punkterande absurditet rakt genom den rent måleriska problematiken. Det är dock inga sjukdomstillstånd som används eller skildras, bara liknande nät av ambivalenta sammanfallanden, rothärvor av överraskande associativa sammanhang. All igenkänning öppnar sig som muntra
solfjädrar mot ytterligare tolkningsmöjligheter. Inget får sin gestalt genom tematisk avsnörning. Ingen linearitet. Halvabstrakta klasar av fingerliknande ting håller i en målnings överkant – eller är det möjligen ett juver som trillat ner i bildrummet? Mitt i detta upptäcker betraktaren hur allvarlig Kopps bildvärld trots
allt är. Hur ögon och hjärna tvingas alternera mellan ständigt nya regler för verklighetsproduktion.”
Leif Holmstrand

Viktor Kopp (f. 1971) är bosatt och verksam i Malmö. Han är utbildad på Konsthögskolan i Malmö 1995-2000, nordplusutbyte till Konstakademin i Helsingfors 1999, och på Dômens konstskola i Göteborg 1991–1993.

Viktor Kopps senaste utställningar i urval är:
2005 Sydkraft, Junge Kunst aus Südschweden, Loop–Raum für aktuelle Kunst, Berlin, Tyskland
2004 Kabusa Konsthall, Ystad
Galleri Flach, Stockholm
Här står du, Folkrörelsernas Konstfrämjande, vandringsutställning
2003 Galleri Magnus Åklundh, Malmö
Galleri Mors Mössa. Göteborg
Nya namn, Malmö konstmuseum, Malmö
Contemporary Art from Sweden, European Central Bank, Frankfurt, Tyskland
2002 Galleri Signal, Malmö
Carnegie Art Award, Reykjavik, Oslo, Köpenhamn, London, Helsingfors och Göteborg

Viktor Kopp finns representerad på Malmö konstmuseum, Statens konstråd, Linköpings kommun, Göteborgs stad och Västra Götalands landsting.