PETER DACKE

SKEENDETS METAFORISKA UPPREPNING

13 Januari-18 februari 2024

Bild Peter Dacke Installation källarplan Joséphines (Rose) Bonapartes sängstolpar i ett lod

Skeendets metaforiska upprepning
En av Joséphine Bonapartes sängstolpar
har med hjälp av min konstnärliga frihet
sträckt ut sig som ett lod från källare till tak i Krognoshuset
Lunds äldsta profana hus med anor från 1300-talet
det sägs att Swedenborg har övernattat här

Qasr al-Basha var ett palats i Gaza
byggt århundradet före Krognoshuset
År 1799 övernattade Napoleon Bonaparte tre nätter i Qasr al-Basha
I december 2023 blev palatset bombat
Här fanns en flickskola och ett arkeologiskt museum
Bland utställningsföremålen i muséet kan nämnas en 4 500 är gammal avbildning av Anat
krigets gudinna
en palestinsk bonde fann den i leran förrförra året

Skeenden ur det förflutna färdas genom ett hål
likt upprepningar i fraktalliknande mönster
som en pendel förflyttar sig och återkommer
på samma gång ett lod
”Mellan himmel och helvete”
som en hälsning från Emanuel Swedenborg

Min utställning ”Skeendets metaforiska upprepning” i Krognoshuset i Lund kan beskrivas som
ett metafysiskt projekt, att med hjälp av mitt bildskapande frammana glimtar av det som har
präglats in i den västerländska historien. Via stundens ingivelse har följande teman öppnat
mina ögon:

– franska revolutionen
– Joséphine de Beauharnais sovrum
– västvärldens kulturarv
– historiska lämningar
– rumsgestaltning
– kartor
– kolonialism
– romantik
– satir
– semiotik
– måleriets och teckningens problematik
– handens motorik
– färgernas fysiska egenskaper
– färgernas kulturella betydelser
– upprepning
– folkmord

Peter Dacke, Malmö den 3 januari 2024

Länk till pressbild

Peter Dacke är konstnär och adjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU. Dacke är född 1958, bor och verkar i Malmö. Han arbetar med ett brett spektrum av tekniker som teckning, ljudkonst, objekt, måleri, installation, video, offentliga verk och sedan 2019 med det kollaborativa konstprojektet Konstkiosk, i gränslandet mellan konst och arkitektur, tillsammans med konstnärerna Christel Lundberg, Juan Carlos Peirone och arkitekten Nicholas Hartman.

Dacke är utbildad vid Malmö Konstskola Forum 1983 -1988, numera Malmö Konsthögskola.

Han har ställt ut både nationellt och internationellt, bland annat på Lunds Konsthall, Lund, Westwerk i Hamburg, Tyskland, Charlottenborg i Köpenhamn, Danmark, Dimitris Pierides Museum of Contemporary Art i Aten, Grekland samt Kunsthalle Recklinghausen i Recklinghausen, Tyskland.

Peter Dacke är representerad på Moderna Museet Stockholm, Malmö Konstmuseum, Malmö stad samt Helsingborgs museum. Han har genomfört offentliga utsmyckningar för Tandvårdshögskolan i Malmö, Maria Magdalena kyrka i Lund och Lunds Tekniska Högskola Ingenjörsskolan, Campus Helsingborg.

Han är medlem i Auras konstnärsgrupp. Den aktuella utställningen är hans tredje på Krognoshuset sedan 1999 och 2010. Dackes konstnärskap präglas av ett nyfiket och öppet samhällsengagemang. Han utforskar hur konstnärliga processer och verkens materialitet kan frammana och lyfta fram glimtar av historiska skeenden och hur dessa speglas och tolkas i samtiden. Utställningen på Krognoshuset visar nyproducerade verk, teckningar, småskaligt måleri, och en större rumslig gestaltning i samverkan med arkitekturen i den trevåningar höga, medeltida byggnaden.

www.peterdacke.se

www.konstkiosk.se

Instagram @dackepeter

Tack till Christel Lundberg

Press

Artikel av Sydsvenskans Alexander Agrell

Krönika av Sydsvenskans Carolina Söderholm