KANSLIBYRÅN

CENTRUM FÖR OROLIGA RÖRELSER 

24 FEBRUARI – 31 MARS

Kanslibyrån –- Centrum för oroliga rörelser

Kanslibyrån har i mer än femton år fört en småskalig och enträgen kamp i vardagen där samhällets ideal om rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts på ett både publikt och personligt plan.

“Våra stolpiga lemmar rör sig i tvångsmässigt i takt, på givna trumslag byter vi riktning, tar ett kliv framåt eller räcker upp våra händer”. Vi synkroniseras till vår omgivning och rör oss i tydliga mönster, där varje rörelse utförs i rätt moment i koreografin. Detta taktfasta framförande av vår anatomi är både härligt och farligt, vi slipper känna oro för hur vår nästa rörelse ska genomföras, eller för att vi ska göra ett pinsamt snedsteg.”

Här menar Kanslibyrån att en viktig motåtgärd är att omsorgsfullt vårda det irrationella och medvetet lyfta fram en nyfiken och naiv blick på omgivningen. Småskaliga ingrepp, fantasifullt sorterande eller uppfinnandet av egna symmetrier blir till en form av mental långdistansträning. Byråns alternativa struktur för vardagen utgör en rituell skyddsåtgärd mot vårt nuvarande produktionsinriktade paradigm.

I utställningen Centrum för oroliga rörelser visar Kanslibyrån ett stort urval fotografier av dokumenterade föremål och aktioner samt en helt ny skulptural installation. I källaren går det att ta del av ett interaktivt verk skapat tillsammans med konstnären Lars Noväng.

Kanslibyrån är Per-Arne Sträng (f.1976) och John Huntington (f.1981).
@kanslibyran

Mer information på: www.kanslibyran.se

Krönika av Sydsvenskans Carolina Söderholm