KRISTINA MÜNTZING OCH KALLE BROLIN

9 SEPTEMBER – 8 OKTOBER

I utställningen på Krognoshuset tar Kalle Brolin och Kristina Müntzing avstamp i hur olika former av ekonomiska transaktioner styr historiska skeenden.

I den nya installationen Don’t quit your dayjob GAN gör Kristina Müntzing ett rum utav konsthistorien och familjehistorien, och ger form åt ett ögonblick då de båda flätades ihop i Lund på 1930-talet. Konstnären GAN (Gösta Adrian Nilsson) köper skräddarsydda kostymer av Kristinas morfar Carl Åkesson som driver Tailor skrädderi vid Lundagård. GAN betalar med sina egna målningar.

Kalle Brolins tioåriga undersökning av sambanden mellan kolgruvor och sockerbruk i Skåne letar nya vägar och uttryck. Kalle Brolin visar en nyproducerad tvåkanalig videoinstallation om sockrets historia. I den heliga Birgittas visioner ser och hör vi hur helgonet Brigid och voodoo gudinnan Maman Brigitte inleder ett slavuppror i Västindien, vars konsekvenser leder till att sockerbetsodling introduceras i Europa. I källaren visas ett videoverk som kombinerar chiaroscuro med loop, där barnarbetare sänks ner i ett gruvschakt utan botten.

Hemsida

www.kristinamuntzing.com

www.kallebrolin.com

Instagram @kallebrolin

Foto: Kalle Brolin

Press

Recension av Sydsvenskans Carolina Söderholm