LEALVEILEBY

MAGNETIC SOAP

VERNISSAGE LÖRDAG 8 JULI KL. 13-16

8 JULI – 27 AUGUSTI

MAGNETIC SOAP
Som barn utforskade man vissa böcker med absolut förundran. Bilder och texter satte igång fantasin: Vilka fantastiska saker är möjliga? Vad kommer jag att bli när jag blir stor? Det fanns drömmar om atomer och avlägsna galaxer, fascination inför diagram över människokroppen och vardagliga saker fick magiska egenskaper på dessa sidor. Typexempel: tvål.

Det var med största sannolikhet ett oavsiktligt spill av aska i en behållare med kokande animaliskt fett som kan ha skapat det ursprungliga tvålmaterialet, vilket ledde till att människor observerade en sorts vit ”koagulerad massa” som flöt ovanpå blandningen. Vi vet att åtminstone en sådan händelse ägde rum i staden Babylon för omkring 4 800 år sedan – det är därifrån vi får våra tidigaste uppgifter om tekniken för att åstadkomma försåpningens mirakel. Först samlas aska och kokas och vattnet sparas. Därefter väljs fettet, antingen från djur eller växt. Till fettet tillsätts det nu basiska vattnet och genom tillförandet av värme blir tvål till. På samma gång både ett mystiskt fenomen och en vetenskaplig bedrift.

Vetenskapen lovar oss en logisk och konsekvent värld, fri från betraktarens subjektiva influenser. Men det är mellan det obeskrivliga och språkets rationella kategoriserande som verkligheten blommar. Rätt riktning på en serie atomer kan skapa ett magnetfält, vilket genererar en sfär av attraherande och frånstötande krafter. I ett laboratorium kan en vismutatom omvandlas till rent guld, men till en produktionskostnad mycket högre än guld. Vår mänskliga existens kan reduceras till fysiska och kemiska processer—ben och hormoner—medan vårt väsen förblir envist obegripligt genom att överskrida summan av alla ord i samtliga språk som någonsin skapats.

En liten inkonsekvens eller ett pyttelitet mirakel räcker för att få ett till synes logiskt och robust system till att kollapsa. Betraktaren kan inte elimineras helt: vetenskapsmannen i sin vita labbrock och den svartklädda magikern står rygg mot rygg och hand i hand. Och ibland kan vi genom intuition känna, trots förutsatta ”fakta” angående saken, vad sanningen är – en sten är tung, luften är osynlig och ibland är tvålen magnetisk.

På Krognoshusets tre våningar presenterar LealVeileby en uppsättning verk i olika medier. På de översta våningarna återskapar bildserien Fig. situationer som  hämtar inspiration från skolböcker i ämnet naturvetenskap. Dessa bilder presenteras tillsammans med två populärvetenskapliga böcker från konstnärernas egen samling, en portugisisk och svensk version av samma bok, ursprungligen utgiven på 70-talet.

I källaren loopar en vertikal videokarusell från den pågående serien #OculistaOcultista med eklektiska vardagslivsobservationer fångade med en mobiltelefon.

På nedervåningen och i rummet längst in finns också den mjuka skulpturen Queer Peyote, ett funktionellt plagg skräddarsytt för konstnärernas kroppar vända rygg mot rygg.

LealVeileby är en portugisisk-svensk konstnärsduo och par baserad i Malmö. Deras tvärvetenskapliga konstnärskap väver samman vardag, fantasi, vetenskapliga spekulationer och mysticism, via en mängd olika medier såsom video, installation, objekt, text, foto och ljudverk. Deras arbeten flätar ofta samman filosofiska idéer och biografiska element med utgångspunkt från levda erfarenheter, som Leals bakgrund inom farmaci.

Både Leal och Veileby har varsin MFA från Konsthögskolan i Malmö.

De har haft separatutställningar i Sverige och Portugal, på Galeria Graça Brandão, Espaço Campanhã och Skånes Konstförening. Duon har deltagit i ett flertal grupputställningar i Europa och Brasilien, varav senast I staden växer ett fält på Malmö Konsthall 2022. Duons arbete är representerat i EDP Foundation/MAAT Museums samling.

Hemsida www.lealveileby.com

Instagram @lealveileby 

Foto: LealVeileby

Press:

Galleritips recension Sydsvenskan Carolina Söderholm