EVAMARIE LINDAHL

THE TYRANT AND THE MUSE

25 FEBRUARI – 2 APRIL

Under flera års tid har jag varit upptagen av den franska djurmålaren Rosa Bonheur, som föddes i Frankrike  och levde där åren 1822-1899. Jag har fascinerats av hennes motivval, format, livsstil och de historier som omger hennes person. Men framför allt är jag gripen av hennes förmåga att återge personligheter, för de icke-mänskliga djur hon porträtterar fungerar inte som representanter för en hel art utan de är individer med specifika liv, känslor och erfarenheter. Det är deras liv och berättelser som jag vill undersöka. Hur ser de på konstnären Bonheur?

I Anna Klumpkes (auto)biografi över Bonheurs liv kallar Bonheur konsten en tyrann, en absorbent som kräver hjärta, själ och kropp av henne. Konsten är hennes främsta relation och livsdröm. Men konsten är även sträng och kräver hennes fulla uppmärksamhet och kamp. Hon låter sig inte begränsas och vägrar gå med på de konventioner som krävs av kvinnor att underordna sig. Hon berättar även om hur mycket hon älskar de djur hon omger sig med. Och hur mycket de i sin tur älskar och respekterar henne – och det är här det blir riktigt intressant. För den kärlek som Bonheur talar om är villkorad av konsten, det vill säga tyrannen, och får därför dödliga konsekvenser för dem som avbildas.

Med målningen The Horse Fair (1852–1855) får Bonheur sitt stora internationella genombrott. Under två år studerar hon hästar på slakterier och marknader. För att slippa utstå trakasserier söker hon polistillstånd att bära byxor för att inte sticka ut på de mansdominerade platser där hon rör sig. De hästar vi ser i målningen är alltså de som studerats när de tvingats in till slakt eller organiserats till försäljning. Det är män, med knutna nävar som styr dessa hästars liv. Likaså är det män och deras doktriner som Bonheur kämpar emot och vägrar underkasta sig under sitt liv.

Min fascination för Bonheur är även synlig i mitt avslutade doktorandprojekt och den bok som precis publicerats på Aska förlag under titeln Resistance within the Museum Fauna. Två verk som visas i utställningen kommer direkt ur arbetet med boken och avhandlingen. Det första är en återteckning och uppförstoring av målningen Still Life with Birds and Pocket Knife (1709) av Johann Adelbert Angemeyer. Det andra är en digital version av det kollage som utgör första kapitlet av boken.

Eftersom jag varit så upptagen av Bonheur kanske jag ska kalla henne min musa?

Hon är självklart inte en passiv sådan, som av historien fråntagits sin agens och roll, utan en aktiv, vars våldsamma handlingar, praktiska byxor och måleri inspirerar mig att gräva djupare ner i konstnärsrollen och se den dualitet den kan besitta. Det är konstnären Bonheur som beskriver den kärlek hon har för lejonen Nero och Fathma, och känsligt avporträtterar deras personligheter, samtidigt som tyrannen Bonheur låser in dem i burar och vanvårdar dem.

Hon är min musa och deras tyrann.

EvaMarie Lindahl
Februari 2023

Mer information: www.evamarielindahl.com
Instagram: @evamarie_lindahl_studio