DANA SEDEROWSKY

ALL BY MYSELF

14 OKTOBER – 10 DECEMBER

I engelskan skiljer man mellan lonely och alone, där det förstnämnda betecknar ett negativt tillstånd av tomhet och isolering och det senare är neutralt. Ett tredje begrepp, solitude, beskriver en positiv form av ensamhet, den självvalda avskildheten som ger utrymme för återhämtning och reflektion.

Isolering, påtvingad ensamhet och tystnad är en beprövad tortyrmetod. Detta har praktiserats på institutioner som fängelser, mentalsjukhus och barnhem för att bestraffa och bryta ned människor. Michel Foucault beskriver i Övervakning och straff, fängelsets födelse hur påtvingad ensamhet, tystnad och isolering har spelat en avgörande roll i regleringen av människans tillvaro.

Dana Sederowsky har i flera projekt intresserat sig för ensamhetens fenomenologi. I en tid som kräver ständig närvaro och tillgänglighet är ensamhet, i all synnerhet den självvalda, en radikal hållning. Att aktivt välja ensamhet kan te sig i det närmaste obegripligt i en kontext som förknippar lycka och framgång med gemenskap och tillhörighet. Sederowsky närmar sig ensamhet som ett tillstånd som ger utrymme för reflektion och självständighet, ett tillstånd som inte är ett uttryck för svaghet utan snarare styrka.

På Krognoshuset visas den nya fotografiska serien Fårö (2023) och videoinstallationen All by Myself (2023)

Dana Sederowsky (f. 1975 i Helsingborg), bosatt och verksam i Malmö, är utbildad vid Högskolan för Fotografi och Film och vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs Universitet (nuvarande HDK-Valand – Högskolan för konst och design). Hon har sedan i slutet av -90 talet medverkat i en lång rad utställningar, både i Sverige och internationellt, till exempel i separatutställning på Dunkers Kulturhus, Helsingborg (2017), Göteborgs Konsthall (2015) och Fotografiska, Stockholm (2014).

Ensamhet och isolering har genomsyrat flertalet av hennes arbeten, inte minst i det sedan 2006 pågående videoperformanceprojektet Special Announcements. Från fotoserien Beelitz Heilstätten (2013), där vi möter den solitära sjuksköterskan i det öde och förfallna militärsjukhuset med samma namn, till den vridna figuren i den monokroma svarta serien Black Knot (2012), samt i de performativa uthållighetsverken The Writer (2017) och monotony is a virtue, repetition is a strength, practice makes progress (2015) för att nämna några.

2022 gav Sederowsky ut sin skönlitterära debut Separat, i engelsk översättning Solo, utgiven av Art and Theory förlag. I boken följer läsaren en karaktär som aktivt väljer bort samhället. En karaktär som vägrar behöva någon annan än sig själv. Här beskrivs ett detaljerat liv i total social isolering. Långsamt börjar verkligheten luckras upp.

www.danasederowsky.com

Bild: Fårö #1 (2023) fotografi Dana Sederowsky
Tack till Crafoordska stiftelsen