6 juli – 4 augusti 2013

 
 
wirsen02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stina Wirsén
Illustration ur Vem är var?
© Stina Wirsén, 2013
 
 
 
En av våra mest uppskattade illustratörer och barnboksförfattare, Stina Wirsén, ställer under sommaren 2013 ut originalverk i Krognoshuset. Mest känd för sina barnböcker om ”De brokiga” och böckerna i ”Vem”-serien har Wirsén under åren även kommit att illustrera allt från nyhetsreportage till klädmode och faktaböcker. Utställningen i Krognoshuset fokuserar framför allt på barnboksillustrationerna, men visar samtidigt den bredd som Wirséns arbete rymmer. 
 
Wirséns teckningsstil är spontan och omedelbar, linjernas spel vittnar om handens fria rörelse. Ofta förekommer figurerna mot en sparsmakad eller helt tom bakgrund. Något som ytterligare framhäver det dynamiska linjespelet i bilderna. I Wirséns barnböcker blandas humor och allvar. Trots hjärtliga karaktärer ryggas det sällan för ämnen som ensamhet och grupptryck.Stina Wirsén har medvetet försökt bryta mot vad som kan upplevas som alltför inställsamma och söta barnböcker. Detta genom att införa stark kolorit och innehåll som stundtals tydligt angränsar till vuxenvärlden. I böckerna finns också en tydlig vilja att luckra upp fasta könsroller. 
 
Stina Wirsén är född 1968 i Älvsjö, söder om Stockholm. I hemmet fanns ett tydligt intresse för bild och form med en mamma som arbetade som teckningslärare och en formgivare till pappa. Både föräldrarna och Stina Wirséns syster Anna Hörling har varit medskapare till flera av barnböckerna genom åren. Från mitten av 80-talet läser Wirsén på Konstfack i Stockholm, men slutar där då hon får arbete på Dagens Nyheter. Under åren 1997-2010 är Wirsén chefsillustratör på denna tidning. Från tidigt 90-tal och framåt ger hon ut barnböcker. Bland dessa märks böckerna om Rut och Knut som är faktaböcker för förskolebarn, pekböckerna i ”Vem”-serien och inte minst böckerna om ”De brokiga” med en mängd olika karaktärer och personligheter.  
 
SKAPANDE VERKSTAD FÖR BARN

I samband med vår tidigare utställning med Stina Wirsén anordnade Krognoshuset verkstad för barn. Denna riktade sig framför allt till barn i förskole- och lågstadieålder.

 
 
 
Wirsen01
Stina Wirsén
Brokiga figurer
© Stina Wirsén, 2013