STAFFAN NIHLÉN

12 november – 18 december

Nihlen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Nihlén
Statuario, Marmor
©Staffan Nihlén BUS/2005

Som höstens sista utställare är vi mycket glada att presentera Staffan Nihlén.

Staffan Nihlén började som målare men har sedan 60-talet främst verkat som skulptör. I början arbetade han med stora skulpturer i material som järn och trä men sedan mitten av 80-talet arbetar han med skulptur i mindre format där sten av olika sorter är det huvudsakliga materialet.

Vår upplevelse av sten är ofta förknippad med tyngd, inte nödvändigtvis som vikt utan mer i form av egenskaper som stabilitet, stadighet och styrka. Trots denna känsla av tyngd i stenen präglas Staffan Nihléns skulpturer av en stillsam rörelse vilket gör att skulpturerna ständigt tycks röra sig i olika riktningar så att former och färger hela tiden förändras och övergår i andra.

Genom att välja ut en sten och arbeta med den placerar Staffan Nihlén den i ett nytt sammanhang där dess kvalitéer betonas ytterligare. Det blir inte längre en sten bland andra utan en som är utvald och framhävd där redan existerande former, färger och rörelser förstärkts.

På den här utställningen visar Staffan Nihlén skulptur men även måleri vilket han mer och mer har börjat återgå till under de senaste åren. Han ser det som en växelverkan mellan två olika uttrycksformer, skulptur och måleri, där den ena påverkar och sätter avtryck på den andra. I sina senare verk har Staffan Nihlén inspirerats mycket av Medelhavets klassiska myter och diktverk.

Staffan Nihlén (f. 1929) är bosatt och verksam i Sverige och Italien. Han är utbildad på Otte Skölds målarskola i Stockholm 1945-48, Konsthögskolan i Stockholm 1950 -1955, Academy di Belli Arti, Venedig, Atelier Friedländer, Paris. Staffan Nihlén är medlem i Auras konstnärsgrupp sedan 1970.

Staffan Nihléns senaste utställningar i urval är:

2005 Konsthallen i Hishult
2004 Liljevalchs, Stockholm
2003 Galleri Persson, Malmö
2000 Svenska institutet, Rom
1999 Museo Ideale Leonardo da Vinci, Vinci, Italien
Konstakademien, Stockholm
1997 Galleri La Spirale, Prato, Italien

Staffan Nihlén finns representerad på:

Moderna museet, Skissernas museum, Lund, Malmö konstmuseum, Trelleborgs museum, Ystad konstmuseum, Statens konstråd, Kristianstads museum.