Samaneh Roghani

Perpetual Ultimatum
30 april – 29 maj

Utställningen ”Perpetual Ultimatum” består av nya installationer av Samaneh Roghani. Verken bygger vidare på konstnärens teman om kvinnor som kämpar för sina rättigheter, jämlikhet och frihet.

Roghani har ett skarpt öga för vår samtid och hämtar inspiration från egna och andra kvinnors erfarenheter av livet under en auktoritär regim.
De fruktansvärda grymheter som kvinnor utsätts för i länder där de saknar grundläggande rättigheter framkallar hemska bilder. Roghani vill istället uppmärksamma den aktivism som dessa kvinnor trots allt ägnar sig åt men som vi hör så lite om.
Samaneh Roghani växte upp i Teheran och har numera sin bas i Malmö. Hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola, BFA och MFA.
Press