ROLF WILHELMSSON ”TRANSFORMERAD GEOMETRI OCH NÅGRA SFÄRISKA VERK”

wilhems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Wilhelmson
©Rolf Wilhelmson/BUS 2006

Utställningen ”Transformerad geometri och några sfäriska verk” består av teckningar, målningar, reliefer och skulptur där Rolf Wilhelmson undersöker olika geometriska former och skapar nya konstellationer av dem.

Rolf Wilhelmson arbetar i material som glasfiberarmerad polyester, bly på träkonstruktion och akryl på papper.

Transformerad geometri är ett begrepp för en del av Rolf Wilhelmsons arbetsmetod i såväl två- som tredimensionell praktik.
– ”Ett sätt att låta en regelbunden pentagon ombildas till en regelbunden triangel, denna process har likhet med antika filosofers och alkemisters sätt att förklara sitt arbete”.

Rolf Wilhelmson har sedan 50-talet arbetat med den antika geometrin som metod.

Rolf Wilhelmson (f. 1935) bosatt och verksam i Malmö. Medlem i Auras konstnärsgrupp sedan 2002. Utbildad på Konsthögskolan i Stockholm 1954-59, Stockholms konstskola 1954 och Académie Libre, Stockholm 1953.

Utställningar i urval:
2003-04 Konstföreningen AURA 75. Lunds konsthall/Krognoshuset
2002 KABUSA INVITED, Kabusa konsthall
2000 Mondriaan huis/Archive 90 Reference Collection Exhibition, Amerfort
1999 Contemporary Art of Southern Sweden, Pusan Metropolitan Art Museum
1997 Uttryck -97, Helsingborg
1995 Galleri Ferm, Malmö
1993 Galleri Hall (tillsammans med Robert Moreau)
1988 Ystad konstmuseum (Gattemelata i Ystad)

Representerad på bl.a. Nationalmuseum, Stockholm, Moderna Museet, Stockholm, Malmö Museum, Norrköpings Museum, Pinacoteca Nazionale e Galleria Civica d’Arte Moderna, Palazzo dei Diamanti, Ferrara, Skissernas Museum, Lund, Statens konstråd, Stockholms stad och Malmö stad