ROBERT MOREAU ”TRAFIK – E6 E4 A4”

3 sep – 2 okt 2005

Utställningen Trafik – E6 E4 A4 är den senaste utställningen i en pågående undersökning av Robert Moreau. I videoverk och installationer, foto och teckningar bearbetas förhållandet mellan rum och skala och hur dessa påverkar vår upplevelse av verkligheten. Barnens Trafikskola är en av de platser som tydligt skapar en alternativ rumsuppfattning genom sin arkitektur; nerskalade modeller av hus, förminskade vägbanor och skyltar. Hur upplever barnet denna kroppsliga transformation? Det är också just barnets uppfattningsvärld och perception som är centralt tema för denna utställning.

Robert Moreau (f. 1960) är bosatt och verksam i Malmö. Han är utbildad på Konsthögskolan i Malmö 1996-1997, Kungliga Danska Konstakademin i Köpenhamn 1994-96, Malmö konstskola Forum 1989-93 och på Östra Grevie Fhs, estetlinjen, måleri 1985-87.

Robert Moreaus senaste utställningar i urval är:

2005 Konstföreningen Aura, Lund
2004 Här står du, Folkrörelsernas Konstfrämjande, vandringsutställning.
2003 Gävle Konstcentrum, Gävle
Högst möjliga upplevelse, Häringe slott, Nynäshamn.
2002 Kristianstad Konsthall, Kristianstad
2001 Skånes Konstförening, Malmö
Exchange, Gloucester, England
CARQUEFOU, Nantes, Frankrike

Robert Moreau finns representerad på Malmö konstmuseum, Statens konstråd och F.R.A.C des Pays de la Loire, Frankrike.