PETTER LAWENIUS ”TECKNINGAR OCH DIGITALA COLLAGE”

16 maj – 7 juni 2009

Lawenius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petter Lawenius
Gåstol, digitalt collage, 110 X 150 cm
© Petter Lawenius BUS/2009

Konstföreningen Aura är mycket glad att kunna presentera Petter Lawenius (f. 1970) som vår huvudutställare här i Krognoshuset. Petter Lawenius bilder väcker alltid en stor nyfikenhet. I motiven finns influenser från bland annat sagor och myter, något som ger fantasin fritt spelrum.

”Mina fotografiska bilder skulle kunna beskrivas som en sorts digitala collage. Av diverse figurer som personer, varelser och allegoriska gestalter, symboler, varierande stämningar, företeelser, drömlandskap m.m. bygger jag upp en slags ”skapade bildvärldar”. I mångt och mycket är materialet eget men jag lånar gärna, och stöper ibland om, från t.ex. myter, sagor och berättelser eller från konsthistorien. 

På ett liknande sätt är bilderna rent tekniskt uppbyggda av en mängd olika beståndsdelar, i huvudsak fotografiska. Jag iscensätter och fotograferar detalj efter detalj av rekvisita, människor, lerfigurer, modeller osv. i studio. De exteriörer jag behöver letar jag upp och fotograferar med rätt förutsättningar och ljusförhållanden t.ex. landskap, himlar, fåglar och djur. Fotografierna, som ibland kan vara ett hundratal, och eventuellt annat bildmaterial, bearbetas och pusslas sedan ihop digitalt i Photoshop. 

Jag har även använt mig av digitala 3-D modeller och ibland finns det även målade och tecknade inslag i bilderna. Även om bilderna i slutänden påminner om fotografier, så är formspråk, kompositioner och berättande mer besläktat med och inspirerat av måleri och teckning. 

Teckningarna jag visar ingår i en serie med samlingstiteln Resenären.  En del av dessa bilder presenteras även i form av en liten häftad bok.” 

(Petter Lawenius)

Petter Lawenius arbetar med digitala collage, teckningar, bildberättelser, serier, film, böcker och hemsidor. Han gör även illustrationer till bokomslag, skivor m.m. och har varit anställd som dataspelsdesigner och arbetar för närvarande som tecknare på Pennfilm. Och med att i text och bild berätta om järnåldersboplatsen Uppåkra. (Se www.uppakra.se)

Petter Lawenius hemsida