7 september – 6 oktober 2013
 

landscape_web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Wallström
Illuminated Landscape 
© Peter Wallström, 2013
 
 
Peter Wallströms målningar lånar drömvärldens sammansmältningar, rubbningar och omkastningar. Bilderna är mer scenografier än landskap, mer simuleringar än sakligheter. Ungefär som drömmaren kan uppleva en känsla av deja vu, frammanar målningarna en upplevelse av förväxling. Segment tycks flyta upp ur tidigare erfarenheter, minnen eller saker som nästan gått en förbi. I Wallströms bilder återfinns avspeglingar av både personliga hågkomster och bitar ur vårt kollektiva medvetande. Fragment ur konsthistorien blandas med popkulturella element och egna erfarenheter. Bilderna är komponerade som enhetliga landskap men är i själva verket sammanklippta av olika segment, i likhet med filmens eller drömmens flöde av bilder. 
 
Detta område av varseblivningar som sömlöst glider in i varandra har utforskats i litteratur och masskultur. Filmer som Vanilla Sky eller Truman Show skildrar på olika sätt hur verkligheten tycks sammansatt av bilder och skenbilder. Hos Wallström används duken som ett fält vari olika led sammankopplas. Bildernas element fördelar sig som kulisser, men låter betraktaren aldrig vara ovetandes om mediets nollpunkt: den råa canvasduken som ständigt tittar fram och ibland tar överhanden. 
 
Peter Wallström, född i Arboga, verksam i Malmö.