”ORIGO” 3/9 – 2/10 2016

VIKTOR KOPP

KAROLINA ERLINGSSON

MAGNUS THIERFELDER

TOMAS LUNDGREN

CAROLINA SANDVIK

HELEN HASKAKIS

På latin betyder ”origo” ursprung. Det är också termen för den punkt där två koordinater möts och korsar varandra.
I Krognoshusets grupputställning ”Origo” korsar sex olika konstnärskap varandra. Sex konstnärer med olika ursprung och uttryck. Viktor Kopp, Karolina Erlingsson, Magnus Thierfelder och Tomas Lundgren visar samtliga nya verk. Dessutom presenteras två unga konstnärer, Carolina Sandvik och Helen Haskakis, som studerar på Malmö konsthögskola.

Viktor1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viktor Kopp ”Untitled”, olja på duk (2016)

 

VIKTOR KOPP

Viktor Kopp undersöker i sitt måleri laddningen mellan det figurativa och det abstrakta. På senare tid har han lämnat sina tidigare figurativa och mer lekfulla bilder för att ägna sig åt ett förtätat och flödande måleri. Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria och rektor på Malmö konsthögskola, jämför Kopps bilder med kinesiskt tuschmåleri och skriver att ”målningarna är så tätt målade att blicken liksom studsar tillbaka och får svårt att orientera sig . Det ”framför” och ”bakom” som finns i målningarna är helt och hållet framkallat av hur en färg läggs ovanpå en annan. Målningarna byggs på duken. Illusionen är förkastad.”

Kopp är född 1971 i Stockholm. Han tog examen 2000 efter studier i Malmö, Gothenburg och Helsingfors. Kopp har haft separatutställningar på bland andra Ribordy Contemporary och Blondeau & Cie (båda Genève), Bureau (New York), Galleri Riis (Stockholm) och Galleri Magnus Åklundh (Malmö). Han har även visats i grupputställningar på Galerie Nordenhake och Moderna Museet i Stockholm samt P! och Salon Zurcher i New York. Viktor Kopp är lärare i måleri vid Malmö konsthögskola. Han bor och arbetar i Stockholm.

dagbok_i_juni_still

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Erlingsson, still ur ”Dagbok i juni”, video (2016)

KAROLINA ERLINGSSON

Karolina Erlingsson arbetar med berättande. Det kan handla om att försöka återge en tyst erfarenhet, om historierna vid sidan av eller om de berättelser som är i försvinnande – om att skildra närvaro genom frånvaro. I flera av Erlingssons arbeten kretsar tematiken kring översättningar, tolkningar och övergångar. Som när en enkel text blir till ordlös sång, ett stycke för kör blir till händernas dans eller upprepande textfraser blir till viskande ekon.

Karolina Erlingsson är född 1980 i Simlångsdalen. Hon tog sin examen från Malmö Konsthögskola 2008. Erlingsson har visats på bland annat Göteborgs Internationella Konstbiennial, Lunds konsthall, KARST (Plymouth, England), Moderna Muséet i Stockholm och Kilometre of Sculpture (Võru, Estland). Hon ligger också bakom den konstnärliga gestaltningen ”Minnenas hav” på Malmö Live och skolprojektet ”TANKERUM” på Malmö Konsthall. Erlingsson bor och arbetar i Malmö.

 

Thierfelder_State of Mind still

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Magnus Thierfelder, still ur ”State of Mind”, video loop (2013)

 

MAGNUS THIERFELDER

I Magnus Thierfelders verk är de materiella karaktärsdragen och de symboliska komponenterna aktörer som ingår i en större komposition. Liksom celler i en samhällskropp är alla beståndsdelar bärare av fysiska och mentala tillstånd som pratar om balans, ordning och oordning, motstånd och kraft. Thierfelders objekt, skulpturer och filmer antar en stilla egensinnig position i protest och ställer sig vid sidan om. De genomsyras av en subtil, men oförneklig politisk hållning som stakar ut mellanrummet mellan magi och klarhet. Att insistera på den vetskap och erfarenhet som finns i detaljerna, är som att noga lyssna på tingen berätta för oss vad de vet om världen. Och likt en barometer speglar de ett psykologiskt perspektiv på sakernas tillstånd.

Magnus Thierfelders konstnärliga arbete inkluderar skulptur, installation, teckning, animation och fotografi. Han är född 1976 och gick ut Konsthögskolan i Malmö 2001. Thierfelder har haft separatutställningar på bland andra Forever & Today, Inc. (New York), Galleri Elastic (Malmö/Stockholm) och Von Bartha (Basel). Han har även visats i ett stort antal grupputställningar både internationellt och nationellt. Bland de senaste märks Galerie Elisabeth & Klaus Thoman (Wien), Malmö Konstmuseum, Konstfrämjandet i Stockholm samt The Trinity Museum, Interstate Projects och Dumbo Arts Festival (samtliga i New York). Magnus Thierfelder bor och arbetar i Malmö.

TL-Concealed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tomas Lundgren ”Concealed”, olja på duk (2016)

 

TOMAS LUNDGREN

Tomas Lundgrens verk lyfter fram fragment och spår ur historien. Med utgångspunkt i olika vetenskapliga, konstnärliga och historiska bildsamlingar undersöker och återskapar Lundgren bilder i en metodisk och tidskrävande måleriprocess.

Serien ”Concealed” som visas på Krognoshuset är baserad dels på ett fotografi från förra sekelskiftet, föreställande en sjukhuspatient, och dels på ett utsnitt av färgfläckar som är avmålade och repeterade över hela serien. De båda bildelementen står i relation och kontrast till varandra där varje del är en inverterad, snedställd eller förvrängd version av den förra. Genom variationerna skapas en växelverkan där olika partier döljs och framhävs i de enskilda målningarna

Tomas Lundgren är född 1985. Efter avslutade studier vid Akademin Valand 2013, och dessförinnan Konsthögskolan i Malmö, har Lundgren haft separatutställningar på bland andra Moderna Museet Malmö, Färgfabriken och Galleri Thomas Wallner. 2014 mottog han Fredrik Roos Stipendium och 2016 Beckers Konstnärsstipendium. Tomas Lundgren bor och arbetar i Göteborg.

båt

 

 

 

 

 

 Carolina Sandvik, still ur ”For they shall inherit the earth”, stop motion-film (2016)

 

CAROLINA SANDVIK

Carolina Sandvik visar på Krognoshuset sin film ”For they shall inherit the earth”, en animation gjord uteslutande med stop motion-teknik. Scenografin är till stor del i keramik, men med inslag av papier maché, lera, sirap, hårgelé och loppisfynd.

Carolina Sandvik är född 1988 i Avesta. Hon har studerat manusförfattande för film på Högskolan Gotland, filmvetenskap på Göteborgs universitet, skulpturlinjen på Dômen konstskola och går nu sista året på Malmö Konsthögskolas kandidatprogram i fri konst. Hon har medverkat i grupputställningar på Gagneffestivalen 2013, Sölvesborgs konsthall 2015 och Galleri CC 2015. Sandvik bor och arbetar i Malmö.

Untitled2015

 

 

 

 

 

 

 Helen Haskakis ”Untitled”, olja på duk (2015)

 

HELEN HASKAKIS

Haskakis utgår i sitt måleri från platser som hon har dokumenterat. Såhär skriver hon själv om sitt måleri: ”Fotografiet ger mig tillgång till platsens verkliga uttryck samtidigt som det öppnar upp för att  frigöra, omforma och strukturera tills jag hittar en geometri och komposition i måleriet som är rätt. Sen en tid tillbaka har jag jobbat med platser från min hembygd i Norrbotten. Där finns något som väckt tankar på relationen eller avsaknad av relation till en plats och hur  man förhåller sig till den.  Det finns också en aspekt av att landsbygden kan te sig som en ickeplats eller en samling av ickeplatser och att dessa i sin tur har en viss samhörighet med liknande tillstånd i stadsbilden.”

Helen Haskakis är född 1992 i Luleå. Hon har tidigare gått på Gerlesborgsskolan i Stockholm och börjar nu andra året på Malmö konsthögskola. Hon har tidigare deltagit i grupputställningar på Galleri Helle Knudsen i Stockholm samt Galleri Syster och Galleri Skåda i Luleå. Haskakis bor och arbetar i Malmö.

 

Utställningen är kuraterad av Krognoshusets intendent Isac Nordgren.
Krognoshuset vill rikta ett stort tack till Lunds konsthall.