OLLE DAHL ”FÖRFLYTTNINGAR”

20 januari – 18 februari 2007

Dahl1

 

 

 

 

 

 

 

Olle Dahl
Timmarna, olja på pannå, 2006.
©Olle Dahl/BUS 2006

Det är med stor glädje Konstföreningen Aura presenterar Olle Dahl som utställare här i Krognoshuset.

Form och rörelse är två utmärkande drag i Olle Dahls verk. Han betonar ofta arkitektoniska detaljer men förändrar dess strukturer till nya former och linjer som leder vår blick vidare och ger upphov till nya associationer.

Med väl genomtänkta förskjutningar äventyrar Olle Dahl vår uppfattning av plats och rum. Det är inga dramatiska förskjutningar utan mer behärskade rörelser som präglar många av hans verk men som ändå kraftfullt ger uttryck för föränderlighet.

Genom sitt sätt att uppmärksamma detaljer och lyfta fram det lilla ur det stora ger Olle Dahl vårt betraktande nya möjligheter och upplevelser.

Olle Dahl (f. 1944) är bosatt och verksam i Lund. Han är medlem i Auras konstnärsgrupp sedan 1980.

Dahl2

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Dahl
Timmarna, olja på pannå, 2006.
©Olle Dahl/BUS 2006