12 oktober – 10 november 2013
 
sound
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nanna Nordström
A Sound Family
© Nanna Nordström, 2013
 
Nanna Nordströms installationer använder sig av föremål och material som lätt känns igen. Med trästavar, snören, skedar och dricksglas byggs konstellationer upp, vars inbördes förhållanden kan liknas vid sociala sammanhang. ”De enskilda konstellationerna förhåller sig till kroppars storlek och har på så vis karaktärsliknande drag, dom är ’figurer'”, förklarar Nordström. De rumsliga kompositionerna antyder en finstämd sammanställning av distans och närhet mellan varje konstellation. 
 
Skivor, stavar och delar av möbler agerar stöttepelare mot varandra. Skedar, papper, klämmor och kontorsmateriel hänger och kläms mellan de större formerna. Föremålen är inte förändrade eller tillverkade för att passa in i utställningen, tonvikten ligger istället på själva placerandet i rummet. Det kan liknas vid hur språket redan består av existerande ord och förmågan ligger i hur de sätts samman. ”Jag utgår från objektens riktningar och tyngdpunkter och bygger olika former av balansakter”, säger konstnären. Föremålen placeras och omförflyttas i ordningar och oordningar som närmar sig både jämvikt och kollaps. Elementen ställs samman i konstruktioner som kan läsas rumsligt eller som följder i förgrenande narrativ. 
 
Nordströms konstellationer flyttas och byggs i förhållande till rummet. I Krognoshusets källare och på entréplan skapas sammanställningar av objekt som tar plats i husets speciella utrymmen. Besökaren manövrerar sig genom husets volymer och i förhållande till Nordströms strukturer med en ökad medvetenhet om sin egen kroppslighet.
 
Utställningstitelns ”Sound” kan å ena sida läsas som något i betydelsen friskt eller felfritt. Här blir de uppbyggda konstellationerna något både kroppsligt men också något som har en social innebörd. Å andra sidan kan ”Sound” läsas som i betydelsen ljud. Installationen får karaktären av ett dynamiskt, rytmiskt spel. Strukturerna genljuder mellan varandra i toner av harmoni och dissonans. 
 
Nanna Nordström, född 1981 i Jönköping, bor och arbetar i Stockholm. Studier på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm 2006-2011.