17 november – 16 december2012

 
Bocher_S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matilde Böcher
Everytime I Do Something Good, installationsbild 
© Matilde Böcher 2012
 
 
 
Verket Evertytime I Do Something Good av Matilde Böcher är en iscensättning av tre skådeplatser som förevisas parallellt med varandra. Konstverket är lika mycket dessa tre videoprojektioner som själva tekniken som ställs upp för att möjliggöra projektionerna. Genom att utnyttja sladdarnas slingrande former och apparaturens rumslighet skapas en skulptural upplevelse av vad som annars är det mörka och tomma videorummet.

Evertytime I Do Something Good iscensätter tre olika rum med agerande aktörer: en loge, ett vardagsrum och en scen. Verket tematiserar ungdomens, på en och samma gång, lockelse som ofullständighet. Ungdomen innebär öppna möjligheter, utsikter som samtidigt är både dess kraft som dess tomhet. Detta i kontrast till erfarenheten och mognaden: här vilar löftet om ungdomsålderns alla möjligheter uppfyllda – men även ungdomens fall ur sig självt. Genom denna inriktning närmar sig Böcher områden i vilka författare som William Thackeray, Choderlos de Laclos och Witold Gombrowicz vandrat. Den korrupta erfarenheten möter den ovetande adolescensen.

Evertytime I Do Something Good använder rummets och teknikens förutsättningar för att skapa rytm och rörelse. Sladdar och projektorsken bildar linjer som flyter mellan olika möjliga blickpunkter i rummet. Besökarna koreograferas mellan de tre videoprojektionerna och deras tekniska understöd. Denna rytm understryks likaså av de tre scenernas rörelser och rytmiska, sökande musik.Matilde Böcher, född 1983 i Danmark, studier på Konsthögskolan i Malmö 2008-2011. Studerar nu på Det Rytmiske Musikkonservatorium i Köpenhamn.