8 maj-6 juni 2010

Lindberg1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marit Lindberg
Julie Chou, stillbild ur Samling, video
© Marit Lindberg BUS/2010
 
Konstföreningen Aura är mycket glad att kunna presentera Marit Lindberg som utställare här i Krognoshuset. Marit Lindbergs arbeten har ofta en dokumentär utgångspunkt och fokuserar på människors berättelser, minnen och drömmar. Hon arbetar med video och performance. På Krognoshuset kommer hon att visa sin konstsamling, ett resultat av många års samlande. De insamlade verken är inte fysiska objekt utan drömmar drömda av andra konstnärer.
Runt om i världen finns grupper av konstnärer, som ingår i eller har någon relation till den globala konstvärlden och samtidigt är starkt förankrade i en lokal sfär. Marit Lindberg har under resor och vistelser i olika länder ställt frågan:

– Har du drömt om någon annan konstnärs verk?

De tillfrågade är konstnärer och andra som arbetar professionellt med konst. Konstnärerna beskriver drömmar om andra konstnärers verk. Några har drömt om kända konstnärer, andra om sin närmaste ateljégranne. I några fall finns verken, i andra fall är det drömmaren som är upphovsmannen.

Marit Lindbergs hemsidaLäs Tor Billgrens recension i Sydsvenskan här.
 
 
 
 
Med stöd av: 
 
nifca