MARIA WESTMAR

16 november – 15 december

Maria Westmar

Rocks speak very softly

16 november – 15 december

Vernissage lördagen den 16 november kl. 13 – 16

Tyst talar stenarna

Hur ser vårt släktskap med naturen ut? Kan vi spegla oss i det naturen blottar för oss, som finns där, till synes tyst och stilla – som stenar? Kan vi höra dem berätta? Om sig själva? Om oss?

Rocks speak very softly heter Krognoshusets kommande utställning, skapad av konstnären Maria Westmar.

–Stenarna, säger hon, talar tyst, och mycket mjukt. Om vi lyssnar nära märker vi att de bär på information. De berättar om händelser och skeenden som vi människor över tid har tolkat och gjort till vårt språk. Kunskap som idag är förankrad i vetenskapen. Bergarterna har lärt oss om jordens tillblivelse, ålder och innersta material, om vårt materiella ursprung.

Med stor uppmärksamhet undersöker Maria Westmar i utställningen Rocks speak very softly relationen mellan människan och naturen. Finns det något vi glömt bort i vår mycket rationella värld? Det blir en berättelse om hur det vi brukar kalla naturen visar oss att vi själva inte är någonting som står utanför, utan i allra högsta grad är en del av en helhet. I utställningen får besökaren ta del av hur konstnären undersöker relationen människa–natur genom både förädlade material och material som brukar betraktas som naturens egna – sand, siden, skumgummi, sten. Hur upplever vi dem? Hur benämner vi dem? Och på vilket vis kan vi –människorna och materialen – spegla varandras egenskaper? Hur kan vi lyssna till varandras berättelser?

Maria Westmar berättar att arbetet med Rocks speak very softly har vuxit fram parallellt med Seaweedsbladet #3 – ett projekt som både är en lokaltidning och ett konstprojekt initierat av konstnären Ingela Ihrman. I text och bild arbetar Maria Westmar på temat ursprung. Utifrån ett språkbruk som talar om bergarter som knådas, smälter, pulvriseras och väckas undersöker hon om sten kan förstås som något rörligt och flytande snarare än fast och fixerat. Genom att skapa kopplingar mellan bergarters blivande, brödbakning och etymologi har Maria Westmar som ambition att skapa perspektiv på vårt materiella ursprung.

Seaweedsbladet kommer att finnas på plats i samband med utställningen på Krognoshuset. Tillsammans med Sebastian Dahlqvist, som gör tidningens andra nummer, kommer Seaweedsbladet att distribueras och presenteras närmre i Malmö under januari 2020.

Maria Westmar (f.1983) är en svensk konstnär som genom installation, text och bild utforskar relationen mellan materialitet och språk, en process i vilken frågor kring erfarenhet, kropp, ursprung och det sinnliga bearbetas. Hon innehar en master i fri konst med inriktning mot textil från Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm. Maria Westmar bor och verkar i Malmö där hon även arbetar som konstpedagog.

Foto: Paula Lindgren

Recension av Sydsvenskans Christine Antaya