MAJD ABDEL HAMID /

OSCAR GUERMOUCHE

23/4 – 22/5 2016

Krognoshuset presenterar två unga konstnärskap, Oscar Guermouche och palestiniern Majd Abdel Hamid. Det som de båda konstnärerna har gemensamt är att de hanterar språk, tillhörighet, kropp och nationell identitet och speglar dessa teman genom olika förhållningssätt till maskulinitetsproduktion.

unknown man thrown from rooftop Raqqa Syria (21cm14cm)
Majd Abdel Hamid ”Unknown man thrown from rooftop. Raqqa, Syria”
 

Majd Abdel Hamid arbetar i sin konst med en paradoxalt känslig och materiell konceptualism och låter sina tankeexperiment vara verksamma i till exempel handarbeten (företrädesvis broderier) och vackert installerade saltkristaller. Men samtidigt kan utsagorna framstå som politiskt hårda och uppfordrande, om än mystiska. Udda sätt att använda måleri och skulptur som avatarer för ickefysiska motiv har presenterats av honom på The Mosaic Rooms i London och på andra europeiska institutioner. Han har genomgått sin utbildning främst i Palestina, och verksamheten, som i mycket bygger på geografiska omständigheter och fluktuerande politisk verklighet, bedrivs mest i städerna Ramallah och Beirut.

Under de senaste fem åren har Majd Abdel Hamid samlat bilder av människor som dött i offentliga miljöer från det område som ofta benämns med termen MENA (The Middle East and North Africa Region). Han har sedan skapat små broderier med bilderna som förlagor. Det fina hantverket och avindividualiseringen i broderierna skapar en spänningsfylld kontrast till de brutala händelser som bilderna återger.

 

Majd Abdel Hamid är född i Damaskus, Syrien 1988 av palestinska föräldrar och växte upp i Ramallah på västbanken. Efter studier på International Academy of Art, Palestine tog han examen vid Malmö Konsthögskola 2010. Han har ställt ut på bland andra Sharjah Art Foundation (Förenade Arabemiraten), Mosaic Rooms (Storbritannien), Beaux-Arts de Toulouse (Frankrike), Al Ma’mal Foundation (Palestina) och Mediterranea 16 (Italien). I Sverige har hans verk tidigare visats i Lunds Konsthall 2011 och på Norrlandsoperan 2013. Majd Abdel Hamid bor numera i Ramallah och i Beirut.

I början av året skrev tidningen Vice en stor artikel om Majd Abdel Hamid och hans pågående arbete: www.vice.com/read/this-palestinian-artist-stitches-embroderies-of-syrian-gore-and-violence

 

guermouche_männerphantasien_davidmorrell_lund
Oscar Guermouche ”Männerphantasien (David Morrell)”

Oscar Guermouches verk ”Männerphantasien” omfattar en serie stora oljemålningar med textutdrag som beskriver manliga karaktärers kroppar från romaner författade av mer eller mindre uttalat heterosexuella män. Varje målning är solitär och tituleras efter namnet på författaren bakom respektive utdrag: Jan Guillou, Alexandre Dumas, Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Ernest Hemingway, Ian Fleming, Jean-Paul Sartre, Viktor Rydberg, Thomas Mann med flera.

Videon ”You Wouldn’t Like Me When I’m Angry” visar hur Guermouche slår sönder ett piano med en slägga, ackompanjerad av soundtracket till tv-serien ”The Incredible Hulk” (1978-1982). Pianot är ett arvegods från konstnärens mormor. Videon ingår i en verkserie som utgår från karaktären Hulken.

 

Oscar Guermouche är född 1977 i Stockholm och tog sin master i konst vid Konstfack. Språk, kropp och identitet är utgångspunkten för Oscar Guermouches arbete. Genom biografier och porträtt undersöker han språkets identitetsskapande förmåga. Han fokuserar på hur ord klibbar fast vid varandra och vid objekt och symboler och hur de både konstruerar och avtäcker föreställningar om oss själva.

Återkommande använder han sig av manligt förankrade miljöer centrerade kring kött, våld, sex, med inslag av ett slags fiktionaliserad självbiografi med kopplingar till konstnärens liv, kropp och hem. Hans arbete är baserat på kopiering, förflyttning och sammanställning av redan existerande text. Samtidigt inbegriper verken ett flertal olika tekniker såsom måleri, teckning, foto, video, objekt och trycksaker.

Oscar Guermouches arbeten har ställts ut på bland annat Nationalmuseum i Stockholm, biennalen Qui Vive? i Moskva och Sleepwalker Projects i Toronto. Han finns representerad i bland annat Magasin 3:s, Kalmar konstmuseums och Stockholms stads respektive samling. Guermouche bor i Gårdby på Öland.

Oscar Guermouches hemsida: www.guermouche.com

 

Sydsvenskans Christina Antaya skrev följande om utställningen 30 april 2016:

Heroiska manskroppar och broderat lidande

”Hamiltons kropp i bastun var en otrolig syn …” Så inleds texten på en av oljemålningarna i Oscar Guermouches serie ”Männerphantasien”, en titel tagen från tyske sociologen Klaus Theweleits avhandling om konstruktionen av manlighet bland en grupp tyska officerare ur frivilligkåren, efter andra världskriget. De sex målningarna omfattar textutdrag från olika skönlitterära verk skrivna av manliga författare, där mäns utseende beskrivs. I detta fall av Jan Guillou.

Guermouches verk är ofta textbaserade, hans kontroversiella examensverk på Konstfack bestod av citat ur antiryska marschsånger från svenska jägarförband skrivna på svenska flaggor. ”Männerphantasien” är ett ovanligt lyckat exempel på kontextbyte, där det beskrivande i texten passar väl i målerimediet. Samtidigt som vi läser om heroiska manskroppar frammanas en bild, och vi blir också påminda om hur manlighet konstrueras såväl sociologiskt som i måleri och text.

En trappa ner på Krognoshuset hänger Majd Abdel Hamids broderier gjorda efter nyhetsfotografier av människor som dött till följd av kriget i Syrien. I klara, pigga färger med enkla grafiska former ser de nästan ut som fina övningar i perspektiv och textilteknik. Tills man ser titlarna: ”Man kastad från tak framför åskådare, Al Raqqa, Syrien”, ”Hög med flyktingar döda i en kylbil hittad vid en vägkant, Europa”.

Dagens konflikter och flyktingkriser, i den mån de uppmärksammas, utspelar sig även som visuella fenomen och det är en banal sanning att mängden bilder gör oss avtrubbade. Att Abdel Hamid lägger ner ca 80-100 timmar per broderi gör det svårt att inte se själva handarbetet som ett sätt att bearbeta vetskapen om lidandet, och sömnaden blir en form för att hålla kvar bilderna, att bromsa in bildflödet.

Liksom hos Guermouche är kontextbyte en viktig dimension i verken. Det blir något kusligt med hur de nio små broderierna presenteras, de hänger i en grupp i mitten av det dunkla källarrummet. Det enkla i att de lyfts bort från ett massmedialt sammanhang till ett nästan sakralt rum gör att de trots anonymiseringen av subjekten blir till en sorts minnesmärken som säger, igen och igen, detta är inte godtagbara dödsfall.

 

Utställningen är kuraterad av konstnären Leif Holmstrand i samarbete med Krognoshusets intendent Isac Nordgren. Krognoshuset vill rikta ett särskilt tack till Lunds konsthall.