MAJ HASAGER ”STATSLØS?/STATSLÖS?”

hasager

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj Hasager
Statsløs?/Stateless?
Video, 9,19 min
©Maj Hasager/2006

Videon Statsløs?/Stateless? fokuserar på begrepp som nationalitet, identitet, danskhet och tillhörighet.

Der er mange etniske, som tager et valg om at tilhøre noget bestemt, enten tyrkiske eller danske, og på den måde opnår følelsen af national identitet. Der er også bare mange, som ikke hælder til den ene eller den anden side ret meget – og dem som ligger der imellem tror jeg aldrig føler national identitet på samme måde. (Utdrag ur videon) 

I videon Statsløs?/Stateless? intervjuas en dansk kvinna med annan etnisk bakgrund om hur det är att vara född och uppvuxen i Danmark, där hon knappt 19 år gammal blir konfronterad med valet av nationell identitet. I Danmark skall man välja sitt medborgarskap när man fyller 18 år och har annan etnisk bakgrund, då det inte är möjligt att ha dubbelt medborgarskap.

Kvinnan blir 1998 inkallad till förhör hos polisen eftersom hon inte har valt sitt medborgarskap och därför också varit statslös i cirka nio månader – vilket är olagligt och klassas som ungdomskriminalitet.  

Afhøringen drejede sig om, hvorfor jeg ikke havde taget det valg? Og det havde jeg jo ikke noget svar på (…) det havde jeg ikke gjort, fordi det havde jeg ikke tænkt over.(Utdrag ur videon) 

Intervjun blir en personlig och humoristisk berättelse om att bli konfronterad med sin nationella tillhörighet, samt de konsekvenser det fick för kvinnan att i tonåren inte ha känt till reglerna om medborgarskap. 

Medverkande: Birgül Türal
Tack till Annie Monrad og Ask Kæreby