LISA STRÖMBECK ”MINNE AV SOL”

12 januari – 10 februari 2013

Element_1_s

Lisa Strömbeck. Ur utställningen Minne av sol.
Fotografi © Lisa Strömbeck, 2013

Krognoshuset i Lund inleder det nya året med en utställning av konstnären Lisa Strömbeck. I utställningen Minne av sol låter hon galleriets rum bilda utgångspunkt för en undersökning av platsens specifika förhållanden. Genom en serie fotografier återskapas och avbildas rummets, ljusets och tillfällets verkningar. Strömbeck låter väggarnas och rumsligheternas spel återges i bild på samma plats som detta spel en gång inträffat. Flera motiv visas därmed inramat av det rum som är motivets ursprung.

Utställningen är en fotografiutställning och en studie i ljus, mera specifikt solens ljus. På Krognoshusets entréplan har Lisa Strömbeck utgått från platsen. Här visar hon rummet badande i solsken. Ljuset silar genom fönstren och genom prismor som hon låtit hänga i fönsterna. Solljus är ovanligt vid denna tiden på året och får härigenom extra kraft av sin sällsynthet. Konstnären har även blivit inspirerad av solen som lyser in genom fönsterna på Kunsthøjskolen i Holbæk där hon bor och undervisar periodvis. Fönsterna där är av samma sort som i Krognoshuset: handblåsta men bubblor och vågor. På Krognoshusets övre plan visas bilderna från lägenheten i Holbæk tillsammans med bilder från Krognoshuset.

Lisa Strömbeck, född 1966 i Andrarum, Skåne. Verksam i Borrby. Har studerat på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och på Hochschule für Bildende Künste i Hamburg.