8 oktober–6 november 2011
lesousmarin_S
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
Scenografi ur filmen Le Sous-Marin.
Fotografi.

© Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans /2011
 
 
Aurafilm på KROGNOSHUSET presenterar stolt filmen Le Sous-Marin, en ny produktion av konstnärerna Lisa Jeannin (f. 1972) och Rolf Schuurmans (f. 1972). Filmens titel betyder ”u-båt” och verket handlar om Jeannins farfar under krigsåren i Frankrike. I filmen hör vi Lisa Jeannins pappa berätta om sina minnen av sin far, en man som tjänstgjort i marinkåren som u-båtsförare. Med små u-båtar som specialité, avsedda för endast en person, blev han även efter tjänstgöringen fäst vid små utrymmen. Jeannins pappa minns hur han föredrog att hålla till i ett rum som nåddes via en lucka på golvet i familjens kök. Farfadern var en kortväxt man, endast 146 cm, och man kunde se honom försvinna ner i luckan för att kommunicera med telegrafmaskiner. Ingen visste vem han anropade med sina maskiner eller vad som kommunicerades. 
 
Filmen visar farfaderns trånga ubåtsliknande rum under köket som i ett drömliknande tillstånd. Föremålen kommer till liv genom så kallad stop-motion-teknik. Rummet med telegrafmaskiner och rykande kamin blir själva huvudpersoner i en historia som balanserar mellan det faktiska och det fabulerande. 
 
Filmen Le Sous-Marin är sista delen i ett projekt om konstnärens egen familjehistoria. Lisa Jeannin inledde detta 1995 med att konstruera en skulptur i form av en fullskalig u-båt för en person. Detta äldre verk finns i dag på Malmö Konstmuseum. 
 
Välkomna till vernissagen där ni möter konstnärerna! 
 
Lisa Jeannins hemsida