Aurafilm presenterar:

LILIBETH CUENCA RASMUSSEN ”SEEING PILAR & ABSOLUTE EXOTIC”

rasmussen

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilibeth Cuenca Rasmussen
Stillbild ur Seeing Pilar
©Lilibeth Cuenca Rasmussen/2006

I filmen Seeing Pilar från 2002 besöker en höggravid Lilibeth Cuenca Rasmussen sin mormor Pilar i Filippinerna. Hon filmar tiden hon tillbringar hos Pilar med dold kamera för att mormodern inte ska få reda på att hon blir filmad. Pilar är djupt religiös och hennes tänkande och handlande är präglat av katolsk övertro, vilket ibland gör Lilibeth Cuenca Rasmussen både förundrad och förargad.

I Lilibeth Cuenca Rasmussens video skildras och dokumenteras två olika kulturer och generationer. Samtidigt som det finns ett släktskap som förenar lyfter hon i filmen fram de kulturella och åldersmässiga skillnader och motsättningar som finns mellan henne och mormodern.

Att vara exotisk innebär att vara främmande, i ”positiv” bemärkelse. Det innebär också att du framhävs som avvikande, som den Andre, mot rådande normer och ideal. Men vad som uppfattas som exotiskt och intressant är varken enhetligt eller beständigt utan skiftar från tid och plats till annan. I sin film Absolute Exotic från 2005, uppträder Lilibeth Cuenca Rasmussen i bikini, blomsterkrans och bastkjol rappandes en sång om hur hon som halvasiat blir dumpad av sin kille för att han nu istället vill ha en mulatt.

Lilibeth Cuenca Rasmussen arbetar i huvudsak med utgångspunkt i vad som kan beskrivas som en kombination av dokumentär, konstfilm och performance. Hennes tillvägagångssätt har  ofta likheter med antropologiska och sociokulturella undersökningsmetoder där beskrivandet och det egna deltagandet/iakttagandet är av betydelse. Viktiga och återkommande teman i hennes konstnärskap är frågor om identitet och tillhörighet.

rasmussen1

 

 

 

 

 

 

 

Lilibeth Cuenca Rasmussen
Absolute Exotic
©Lilibeth Cuenca Rasmussen/2006