LENA JOHANSSON ”MÅLNINGAR”

19 april- 11 maj 2008

Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Johansson
Flicka med luva, olja på MDF, 2007
© Lena Johansson/2007

Konstföreningen Aura är mycket glad att kunna presentera Lena Johansson som utställare här i Krognoshuset. Lena Johanssons målningar är inspirerade av bland annat reklamens bildvärld, men genom hennes tolkning och framställning får bilderna en annan laddning och innebörd.

Kan bilden av andra leda in en själv i det egna psyket? Är den bild vi har av oss själva så konstruerad och formad att vi kan finna oss själva genom reklam?

Lena Johanssons målningar har sitt ursprung i reklam och modebilderoch fångar upp frågor som berör kvinnosyn och mäns och kvinnors sexualitet, men när jag tittar på dem så ser jag framförallt en lust, hennes. En slags total hängivelse till bild och utförande. En person som är medveten om alla de frågor som hennes val av förlagor och intressesfär väcker och som har accepterat det faktum att de är en del av henne. Eller hon en del av dem. Ett stort och riskfyllt accepterande. Att i sitt konstnärskap ständigt ställa sig i förhållande till reklamen, ofta ett motsatsförhållande, att helt och hållet ta in den och acceptera sin lust och sina själsliga band till den kräver mod. Det är detta förhållningssätt som gör Lena Johanssons bilder så intressanta?”                           
(Rebecka Hallbert)

Courtesy: Bendixen Contemporary Art, Köpenhamn

Johansson1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Johansson
Sovande flicka, olja på MDF, 2007
Lena Johansson/2007