LENA IGNESTAM

29 september – 21 oktober

Ignestam

 

 

 

 

 

 

 

Lena Ignestam
Our Love will Never Die…Ha Ha Ha!
Tusch på papper, 50×70, 2007

© Lena Ignestam BUS/2007

Utgångspunkten för utställningen på Aura är upplevelsen av samtiden och en orientering kring de stora samhälleliga omställningar som sker på ett nationellt såväl som regionalt plan.

En ständigt pågående förskjutning i normer och värderingar påverkar vår syn på och förståelse av oss själva och framtiden. Om och om igen måste vi tolka tecken i omvärlden för att förstå vad som händer och för att se möjligheten till egna val och överväganden. Utställningen belyser frågeställningar i skärningspunkten mellan det politiska och det existensiella, ofta med lika delar humor och allvar.

Lena Ignestam skriver själv: Huset är en bra metafor för såväl samhälle, individ och psyke. Krognoshusets massiva medeltida arkitektur inbjuder till att låta utställningen gestaltas utifrån en sådan idé.

På den övre våningen tar hon sin utgångspunkt i ett makroperspektiv. Verket The days in Between a Past and Future Town visar ett landskap i dramatisk förvandling. Men inte endast i det yttre. En späd gestalt står rådvill mitt i det sargade: – Hur ska jag orientera mig? Vilar det som byggs här på en stabil grund eller kommer det hela att störta samman? Med vilken frihet väljer jag mitt liv och mina drömmar om framtiden?

På mellanvåningen skymtar vi vardagens flyende ögonblick – själva livet! Det är i våra nära relationer och samspelet med andra vi kan få syn på oss själva och etablera den inre grund som är vår livlina i en relativ och föränderlig yttre verklighet.

I källaren väljer Lena Ignestam att spegla själva grundfundamentet för livets villkor – naturens biologiska bas, som också den blivit förhandlingsbar i strävan efter maximerad avkastning. Det är en växtkraft som oroar.

Lena Ignestam är skulptör / konstnär med bas i Malmö, utbildad vid den Konglige Danske Kunstakedemi i Köpenhamn. Hon har åtskilliga utställningar och utmärkelser bakom sig och arbetar just nu med ett utsmyckningsuppdrag för Statens Konstråd – Molnet landar en större skulptur till skolgården på Vä gymnasieskola i Kristianstad.