LEIF HOLMSTRAND

”ACQUIRING BODIES”

11 februari – 12 mars 2017

svart20

Leif Holmstrand: utsnitt ur verket ”Adult Scenography 1-8” (2017). Foto: privat.

 

Leif Holmstrands utställning ”ACQUIRING BODIES” handlar om död och manier, förstörda eller bara trasigt föränderliga försök till biologisk reproduktion, om förvrängd verklighetsuppfattning, sorg och sexualitet.

Det vuxna har plötsligt utplånats av en pervers, ny, monstruös barnslighet, men detta kan inte återges: tillplattade ekon återstår, ekon från döendet och insjuknandet och från det glada, jättelika skratt som hör till.

Rent fysiskt består utställningen av reliefer gränsande till måleri, eller gränsande till kondoleanskort i människostorlek, och av skulpturala objekt som komiska sorgearbeten och förvrängningar av vad som ses som naturlig familjebildning/forplantning. Teckningar förekommer, virkning förekommer – och en storskalig installation bestående av barnvagnar. Avfall som berättande material i innesluten, kryptisk form är som alltid en viktig beståndsdel.

 

”Resultaten av hans verksamheter bör nå ögonen genom ilsket halvtransvestitiska, gyllene kontaktlinser, och öronen genom en filtrerande människa som är ledsen.” (multipel.nu)

”Barndom och vuxet liv blandas samman, kroppen förändras och går sönder, växer ihop. Leif Holmstrand försöker sprida ut minnet till något rumsligt, han vill inte tvinna förlopp som liknar realism. […] Delar av minnen och historier smyger fram ur skuggorna, någorlunda sammanhållna ur perspektivet orsak/verkan. Annat material hackas misstänksamt sönder och byggs ihop till motstridiga, men för det berättande jaget sannare mosaiker. Förlorade kärlekar ekar avlägset mellan vissa minnen, innan dessa på minnens vis trängs ihop, hårdnar, stänger vägen till det förflutna.” (pequod.se)

 

barnvagnar18

Leif Holmstrand: skiss till verket ”Acquiring Bodies” (2015). Foto: privat.

 

Leif Holmstrand är konstnär och författare, snart aktuell med sin tjugosjunde bok, romanen ”FÖRKYLNINGEN” på Pequod Press, som kommer i mars. Den hör på många sätt samman med utställningen ”ACQUIRING BODIES”, ett flertal gemensamma teman och motiv flätas samman mellan uttryckssätten.

Leif Holmstrand är född 1972, bor och är mestadels verksam i Malmö och arbetar främst med icke-straighta förhållningssätt till ljudkonst, text, skulptur, video, performance och bild.

 

Läs recension i omkonst här!