LARS EMBÄCK ”FOLIE À DEUX”

14 februari – 16 mars 2014
Vernissage 14 februari 18 – 21

LE_web02

Lars Embäck
Folie à Deux
© Lars Embäck, 2014

Krognoshuset visar under våren en installation av Lars Embäck som låter hela byggnaden i sig själv bli en bild, en enhet. Våningsplanen i det medeltida huset bildar tre nivåer som utforskar minne ur både ett individuellt och ett kollektivt perspektiv. Utställningen undersöker hur det förflutna och upplevelsen av tiden återskapas genom lager av flykt och förvandling.

Embäck har i arbetet med utställningen utgått från självupplevda händelser i barndomen. Det personliga återger samtidigt allmänna händelsemönster som handlar om påverkan och om barns sårbarhet i samhället. Genom att ta sig an minnen och detaljer ur den egna livshistorien återskapas tillstånd för konstnären på nytt. ”I arbetsprocessen tillgängliggörs situationer som ser främmande och opersonliga ut även för mig själv. Det jag utgick ifrån förvandlas och blir någonting nytt”, förklarar Embäck. Det självupplevda kommer också i kontakt med ett allmänt plan då konstnären sökt notiser om sin egen familj i journaler och arkiv. Med dessa texter och dokument har en blick utifrån på den egna historien möjliggjorts.

Konstnären har arbetat med handskrivna texter efter dokumentära förlagor, med teckningar och foton, ljud och byggmaterial. Fotografier har tagits på plats i nutid från barndomens miljöer i Göteborg. Konserveringsburkar i glas från tiden och platsen utgör en sinnebild för arbetssättet kring utställningen. Genom att på nytt fylla dem med innehåll omskapas det förflutna, med krökt motiv genom glasbehållarens väggar.

Utställningens titel anspelar på hur inbillning och fantasi kan vandra från en person till en annan i dennes omgivning. Folie à deux är en klinisk term för ett psykotiskt tillstånd, men kan även förstås som en allmän term för hur språk och kultur omvandlas mellan människor. Folie à deux som psykisk förändring och sjukdom uppstår ur behov som har att göra med upplevelsen av pressade eller livshotande situationer.

Lars Embäck, född 1955 i Göteborg. Studier vid Hovedskous Målarskola 1981-1982 och Malmö Konstskola Forum 1982-1987. Embäck är medlem i Krognoshusets konstnärsgrupp.