4 september–10 oktober 2010
Brunstrom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Brunström
bufo bufo, vanlig padda 
Polymerlera, mdf, magneter
© Lars Brunström/2010

 

 
En skulpturserie monterad på ett podium. Sex paddor skulpterade i olika positioner liknande stillbilder i en sekvens som illustrerar en paddas hopp. Magnetism får den hoppande paddan stå stilla i luften. 
 
 
 
 
Konstföreningen Aura är mycket glad att kunna presentera Lars Brunström som utställare här i Krognoshuset. Lars Brunström (f. 1973, bosatt i Stockholm) arbetar med rörliga mekaniska skulpturer och är intresserad av rörelsens specifika språk. Inspirationen hämtar han från människors, djurs och maskiners rörelsemönster. Ofta plockas ett enskilt moment ut ur rörelsemönstret och arbetas med, upprepas och förlängs i tid. Denna essens av rörelsen får skapa karaktären av det gestaltade samtidigt som den upprepade rörelsen blir ett laborerande med tiden. En evig sekvens som spelas upp om och om igen.
 
Djurets kropp skapas av latex, silikon eller polymerlera, rörelsen byggs av mekanik, ur detta framkallas en bild av ett djur. Rörelsemönstret är förvanskat och onaturligt begränsat. Gemensamt för skulpturerna är att de rör sig mycket långsamt, i en egen loj rytm, jämfört med hur deras naturliga förlagor rör sig. De glider över sina podier som utgör deras värld, den kylskåpsglatta ytan möter djurets kropp. Svarta djur mot den vita ytan maximerar deras synlighet och bildar ett grafiskt tecken av ett djur med dess form och dess rörelse. Naturen som skapat djurens egenskaper utifrån vilka mödor de utsatts för är bortskalad.
 
Lars Brunströms hemsida
 
Läs recensionen av utställningen på konsten.net

 

Brunstrom3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Brunström
bufo bufo, vanlig padda 
Polymerlera, mdf, magneter
© Lars Brunström/2010 
 
 
Brunstrom2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Brunström
A Better Place II, detalj
© Lars Brunström/2010