11 november–18 december 2011
 
WennbergS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulla Wennberg
Skurhinken.
Screentryck.

© Ulla Wennberg /1974
 
Välkomna till vernissage för utställningen Kvinnotrrryck i Krognoshuset, Lund. Vi har här samlat fem konstnärer som på 1970-talet använde grafiken och teckningen som medel att spegla och påverka sin samtid. Avsikten med utställningens orientering är att nyupptäcka konsten som då gick i samklang med sin tids kvinnokamp och samhällsengagemang. Konsten och konstnärerna som presenteras förhåller sig på olika sätt till detta: utställningen visar tydligt på fem helt olika temperament och förhållningssätt. 
 
Mariana Manners relieftryck från sent 1960-tal ger en ingång till ett skifte i närhistorien som på många sätt format vår nutid. Gamla värderingar och normer luckrades upp: detta gällde inte minst sexualiteten. Manners bilder mottogs i sin samtid som ett bejakande av en fri och obunden sexualitet. I dag ser vi kanske ytterligare en nyans i dessa bilder: inte bara ett övergivande av restriktiva normer, men även en uppluckring av gränserna mellan manligt och kvinnligt. Här kan man tänka på hur kroppen löses upp och ombildas i Manners verk: de erogena zonerna nykombineras utan hänsyn till orörliga könsidentiteter. 
 
Gittan Jönsson berättar om politiskt engagemang under samma tid, här med tydligt samhällsomstörtande förtecken. Fram tornar bilden av en politisk rörelse som samlar unga, svänger runt, råkar i spinn och successivt blir mer och mer sektlik. Teckningen blir ett medel för Jönsson att på ett personligt plan handskas med upplevelsen av den isolerade gruppens tilltagande radikalisering. Teckningarna visar här även hur konsten från och med det sena 60-talet vann i uttryck genom att tillämpa småskaliga konstarter. 
 
Marja Rutas konst visar hur grafiken medvetet användes för att nå ut till en bredare publik. Detta till skillnad från kostnadskrävande genrer som måleri. Både motivmässigt och materialmässigt anknyter dessa bilder så till ett samhälleligt perspektiv. Något som får ytterligare en dimension i och med att Rutas bilder användes praktiskt i gruppsamtal med barnfamiljer. 
 
Ulla Wennbergs bilder finner vi drastiska kombinationer av humor och vemodighet. Här blir 1970-talets uppbrottsanda paradoxalt förenat med satirtradition. I hennes konst framträder människan som inkastad i sorglustiga sammanhang och situationer. 
 
Hos Christina Campbell skildras människan som utlämnad till nyckfull och outgrundlig behandling. Någon form av hantering pågår, alltid mot en dovt svart bakgrund. Samma ljusdunkel omsluter även motiv som hämtas från reklamvärlden och dagsaktuella händelser. För Campbell är bildskapandet en process att greppa tillvaron, att finna sammanhang. 
 
Någonstans här bland dunkel hantering, satir, samhällskritik, småskaligt uttryck och sexuell frigörelse finner vi även viktiga nycklar till att läsa vår egen tid. Detta är också vår förhoppning på Krognoshuset; att vi tillsammans åter skall finna denna 1970-talets konst aktuell i vår egen samtid. Välkomna till vernissagen där ni möter konstnärerna!
 
 
MannerS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariana Manner
Kyssar give han mig.

© Mariana Manner /1969
 
 
 
 TRRRYCK-Bild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TACK TILL VÅRA MIKROSPONSORER!
 
Inför vår vinterutställning Kvinnotrrryck: Grafik och teckning från 1970-taletfrågade vi allmänheten om hjälp. Istället för att vända oss till företag och insitutioner ville vi ha hjälp av er besökare. Mikrosponsorer som bidrog med 20 kr fick löfte om att bli tackade på Krognoshusets hemsida. För 50 kr blev man hedrad med sitt namn tryckt i den katalog som publicerades i samband med utställningen. Därmed vill vi tacka följande mikrosponsorer som bidragit med 20 kr eller mer: 
 
Emma Alfredsson 
Leif Andersson 
Inga-Britt Andersson 
Lars Andrae 
Anna Antaya 
Anita Arnoldi 
Elsemarie Andrae 
Mats Aurnell 
Betty Bauer 
Mats Bergenhorn 
Hans Bladh 
Jan-Ivar Bäck 
Anna Crystina De Mello 
Ghazal Delafronz 
Anne Dederichs 
Hans Eriksson 
Jerker Erlandsson 
Mats Fastrup 
Hadjine Fujita 
Anne Göthlin 
Markus Hegnelius 
Ulla Helin 
Ingemar Helin 
Ingrid Ingemark 
Pontus Jarnlo 
Carsten Jensen 
Lena Jernström 
Erika Johannesson 
Billy Johansson 
Eva Jönsson 
Birgitta Johansson 
Pinar Karaaslan 
Waldemar Kroon 
Harriet Kroon 
Martin Landgren 
Rosmarie Lappalainen 
Lina LiljebladIngrid 
Cecilia Larsson 
Per-Olof Larsson 
David Lindh 
Håkan S.D. Liljeberg 
Johan Linderoth 
Sven Marke 
Ingrid Milborn 
Gustav Månsson 
Cecilia Nelson 
Claes Nelson 
Tommy Nilbecker 
Anne Nilsson 
Malin E Nilsson 
Rolf Nilsson 
Göran Nilsson 
Anna Nimander 
Isac Nordgren 
Meeme Nugin 
Dennis Olsson 
Jose Orellana 
Leif Persson 
Kerstin Petersson
Annika Palmborg
Bodil Persson 
Phuong 
Kiwa Saito 
Else-Marie Sandberg 
Ulf Sandberg 
Martin Sandström 
Ann Schlyter 
Anita Segerbäck 
Freyja Sjöfn Gunnlaugsdottir 
Jenny Stehn 
Eva Swenson 
Agneta Svenningsson 
Stefan Svenningsson 
Marianne Söderberg 
Staffan Söderberg 
Birgitta Sörensen 
Sara Tjällden 
Bertil Toresson 
Hans Tornberg 
Vera Telemo 
Anna-Karin Thulin 
Marcus Valtonen-Örnhag 
Zoltán G-Wagner 
C. Wall 
Lilli Wallsten 
Amanda Welinder 
Cecilia Wide 
Ingegerd Wiking 
Emma Modéer Wiking 
Lena Ymén 
Ülkü Yildirim 
Ulrike Åkesson 
Lars Österlin