KNUT GRANE ”TRIBUTE TO LESTER – AND ALL THAT JAZZ”

24 mars – 22 april

Grane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut Grane
Kansas City, 2001/2006
Olja då duk
©Knut Grane BUS/2006

”Reno Club i Kansas City, en oktoberkväll 1936. Count Basie med sitt eminenta swingband hade förnöjt publiken hela kvällen och sista dansen skulle annonseras. Count hade komponerat en ny låt och musikerna plockade fram ”arren”. Men han hade glömt att ge den ett namn. Han kastade en blick på klockan – den visade ett. Saken var klar, låten skulle heta ”One O’Clock Jump”. Så blev det, den spelades upp, gjorde succé och blev orkesterns signaturmelodi under många år.
 
Dessutom skrev tenorsaxofonisten Lester Young jazzhistoria genom sitt berömda solo, där han inledde sitt chorus med att spela samma ton femton gånger i följd. Utan att sekvensen kändes som en upprepning – de femton tonernas synkopering, markeringar och förskjutningar skapade ett fullödigt svängande solo, som kom att peka rakt mot jazzens vidare utveckling. Mot Dizzy Gillespie och Charlie Parker och den nya virtuosa bebopjazzen under 1940-talet.
 
Inom musiken, bildkonsten och kultur f.ö. har jag fascinerats av skärningspunkterna, då traditionen konfronteras med nya innovationer, som skapat spänningsfält och bildat nya länkar i utvecklingskedjan.
 
Rätt man, på rätt plats, vid rätt tidpunkt – det var Lester Young när har en oktoberkväll 1936 på Reno Club i Kansas City med Count Basies orkester framförde sitt solo i ”One O’Clock Jump”.”
(Knut Grane)