2 juni–1 juli 2012

Vahabi_S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kianoosh Vahabi
They, installationsbild 
© Kianoosh Vahabi 2012
 
 
Krognoshuset i Lund presenterar under juni månad en videoinstallation av arkitekten och konstnären Kianoosh Vahabi. Verket berör frågor om mediebilder av makt och uppfattningsförmågans bedräglighet.

Filmmediet själv bygger på vad som kan beskrivas som brister i den mänskliga iakttagelseförmågan. Filmens snabba flöde av bilder lurar sinnesresurserna att uppfatta sekvenserna som levande rörelser. I Kianoosh Vahabis installation, They, blir filmmediets snabba bildväxlingar utbytt mot en serie porträtt som slumpvis alternerar i hög hastighet. Härigenom imiteras filmens teknik för att skapa naturtrogna rörelser. Porträtten är bilder av ledare från hela världen. Här finns presidenter, premiärministrar, medlemmar ur FN:s generalförsamling och andra makthavare.

Bildernas snabba, slumpmässiga sekvens får dem att flyta samman och bli suddiga. ”Den globala politiska maktens struktur är ett gäckande, flyktigt fenomen som metaforiskt kan ses som en levande organism”, förklarar konstnären. Denna organism blir ett anonymt ”de”, en ständigt föränderlig bild av makt. Porträtten representerar tveklöst kontrollen och dominansens ansikten. Likväl är de även projektionsytor för våra egna förväntningar och fantasier om makt. I Vahabis installation blockerar ett spegelklätt klot vår blick mot porträtten, samtidigt som fragment av ansiktena sprids över hela rummet.

Kianoosh Vahabi, född 1973 i Tehran, studerade arkitektur 1991-1999, Azaduniversitetet, Tehran. Stuider på Konsthögskolan i Malmö 2010-2012.