KATARINA ANDERSSON

13 oktober – 11 november

Bild: Gerry Johansson

Katarina Andersson
13 oktober – 11 november 
Crossing
Vernissage lördagen den 13 oktober kl. 13 – 17

 

”Det handlar om förmågan hos rum och volym att väcka och synliggöra människans drömmar. Öppenhet – slutenhet. Tyngdpunktsförskjutning. Det plötsliga slutet. Tid.”

Citat Hasse Winberg

 

Vi på Krognoshuset är mycket glada över vår kommande utställning Crossing med Katarina Andersson.

Förnimmelser av rum och tid, gravitation och flyktighet är företeelser som varit närvarande för Katarina Andersson i arbetet med de verk som sammanställts till utställningen Crossing som nu visas på Krognoshuset.

Första gången Katarina Andersson ställde ut på Krognoshuset var 1994. Hon återkommer nu med temperamålningar på duk och verk på papper som visas i två av husets tre plan.

Katarina Andersson har under hela sitt konstnärskap intresserat sig för måleriet som uttrycksmedel och dess mångskiftande möjligheter. Hennes måleri, som har rötter i såväl en lyriskt abstrakt tradition som i landskaps- och ikonmåleriet, bär en lågmäld intensitet. 

En av utgångspunkterna för hennes arbete har varit att måleriet är svar på ett rumsligt tilltal, mentalt såväl som fysiskt. Förhållandet mellan begrepp som material, språk och mening är betydelsefullt och hon intresserar sig för hur vi som betraktare av verken möter dessa begrepp genom seendet.

Hon arbetar med ett slags skiktmåleri, som förutom tekniska kvaliteter medger, eller kräver, en långsam, meditativ och fysisk arbetsprocess. Den kan beskrivas som en färd mot det anade. Målningens yta byggs upp av en mångfald mer eller mindre transparenta lager av färg, vilka tillsammans bygger upp ett bildrum. Tid vävs in i verket och bildar en förutsättning för upplevelser av intensiteter, skillnader och reflektioner. Ytans förmåga att vara samtidigt yta och rum tillåter själva betraktandet att vara platsskapande. Betraktandet innebär då ett återförande av en blick till en kropp. Måleriet blir, så att säga, ett meningsskapande som får syn på sig självt.

 

Katarina Andersson (f.1960) har en masterexamen från Royal College of Art i London och bor och arbetar utanför Göteborg. Hon har varit verksam med utställningar både i Sverige och utomlands sedan början av 90-talet och har under många år även arbetat som professor, pedagog och föreläsare. 

 

Förhandsartikel av Henrik Smångs Skånska Dagbladet

Recension av Christine Antaya Sydsvenskan