KAROLINA ERLINGSSON

FOTO: KAROLINA ERLINGSSON

 

Karolina Erlingsson

Tre ord till dig

20 februari – 21 mars

Vi i Konstföreningen Aura är mycket glada över att nu kunna presentera vår utställare Karolina Erlingssons utställning “Tre ord till dig” i Krognoshuset.

I sin utställning visar Erlingsson både nya och äldre verk. Hon har fritt och associativt utforskat hur språk, skrivande och minne påverkar oss och hur vi minns de platser vi möter – har en plats ett eget språk, kan platsen minnas?

På Krognoshuset visar Erlingsson bland annat nya teckningar, foto och en nyproducerad artists’ book book. Materialen till verken har konstnären letat fram i sin närmiljö, ur personliga gömmor och från hemtraktens marker.

I en ton som både är lågmäld och poetisk tar hon sig an själva strukturen kring berättandets problematik; hur återges en tyst erfarenhet? Historier som tillsynes är bortglömda omtolkas genom nya förskjutningar.

 

Karolina Erlingsson skriver om utställningen:

om minne och glömska
stenar i skogen
oskrivna berättelser
jordlager

jag söker, letar,
finner?
går runt i cirklar

tänk om stenarna kunde sjunga?

platsen skriver sin historia
ändrar, skriver om
skriver över

men kan den minnas?
säga: glöm ej mig

Karolina Erlingsson (f. 1980, Simlångsdalen) verkar med Malmö som bas. Hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola. Erlingsson är medlem i konstnärsgruppen Aura. För mer information om konstnären se hemsida: www.karolinaerlingsson.com

 

Press:

Förhandsartikel av Marianne Pernbro Skånska Dagbladet

Recension av Thomas Millroth Sydsvenskan

 

 

Utställningen är producerad med stöd från Konstnärsnämnden till Karolina Erlingsson

Krognoshuset drivs med stöd av Lunds Kommun och Kulturrådet