JONAS THESELIUSMÅLERI

31 maj – 29 juni 2014

JONAS THESELIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jonas Theselius, 2014

Inom gestaltpsykologin talar man om allmängiltiga lagar som gör att vi kan förstå hur gestalter tillsammans bildar helheter. Dessa lagar är sådana att ingen någonsin behöver lära sig dem och de uppträder såväl i skilda kulturer som hos spädbarn och djur. Beroende på exempelvis hur nära två objekt är varandra, hur lika de är eller i vilken riktning de tycks röra sig så kan vi med hjälp av vår erfarenhet sätta ihop olika gestalter till helheter.

Jonas Theselius använder sig av dessa allmängiltiga lagar, medvetet eller omedvetet, när han gör sina bilder. Tidigare arbetade han med collage där han klippte sönder flera olika motiv och sedan fogade samman dem till en ny bild. Trots att delarna var skilda från varandra kunde betraktaren förstå de ursprungliga motiven som använts.

I sitt måleri arbetar Theselius på ett liknande, om än inte lika tydligt sätt. Han gör ofta en mängd versioner av samma motiv i olika färgtoner och grupperar dessa samman. Han tycks eftersträva symmetri och ordning, att finna balansen i färg och komposition. Det finns något av en forskare i hans sätt att arbeta, att studera och upprepa.

Jonas Theselius använder sig gärna av välkända symboler som förlagor i sina arbeten, med vilka han skapar pussel där man kan ana originalbildens struktur. Genom att sönderdela bildens anatomi ger han motivet en ny gestaltning och skapar oväntade betydelsebildningar. Theselius arbetar, likt en illusionist, med själva föreställningen om verkets nya betydelser.

Jonas Theselius, född 1957. Utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1978-1983. Separatutställningar i urval: Lunds konsthall 1998, Ystads konstmuseum 1998, Galleri Thomas Wallner 1989, 1997 och 2013. Bor och arbetar i Malmö.