JS_small

Johan Sundgren ”I lampans sken”

”Från 2000 till 2006 arbetade jag inom hemtjänsten på Södermalm i Stockholm. Jag började fotografera, hade även med mig en extra kamera och bad pensionärerna att ta bilder av mig i mitt arbete som vårdbiträde.

Det fanns flera anledningar till att jag började arbeta inom hemtjänsten efter en längre tids fotostudier i Mexico. Hemtjänstenheten låg en trappa ner från där jag bodde och jag behövde försörja mig. Erfarenhet av hemtjänstarbete hade jag redan sedan tidigare. En annan anledning var att jag drogs till själva mötet med de gamla – långsamheten, fördröjningen, tiden. Det fanns en vilja och respekt för minnen och tankar i vardagens möten. Hos många pensionärer har jag mött ett behov att överordna sig det materiella, något jag kände igen från mötet med ett flertal mexikaner. Det har kanske delvis sin grund i resurser. Valmöjligheterna har begränsats, och kvar står det mellanmänskliga mötet att uppskatta och vårda.

Det är också intressant hur de äldre har varit våra viktigaste informationsbärare, motsvarande vår tids Internet eller Google. De utgjorde ett kollektivt minne och förmedlade information. Numera går allt mycket snabbare, och vi behöver inte alltid vända oss till de äldre, kanske vänder vi oss ofta bort.

Att jag efter en tid bad pensionärerna fotografera mig i mitt arbete som vårdbiträde hade sin förklaring. Jag ville även belysa vårdbiträdesrollen. Men där fanns också personliga anledningar. Hemkomsten från Mexico var stark och inte helt oproblematisk. Ett famlande efter identitet tog vid och tankar om tillhörighet. Vem är jag och vem ska jag bli? Fotograf? Kulturarbetare? Vårdbiträde? I Mexico? I Sverige? Någon annanstans? Kanske kunde känslan stillas av att själv bli avporträtterad. Materialiserad.”

Johan Sundgrens hemsida

 

Johan Sundgren är född 1969 i Upplands Väsby. Han har fått sin utbildning som fotograf i Mexiko, och har tidigare ställt upp på bland andra Örebro Läns museum och Väsby konsthall. Sundgren bor och är verksam i Stockholm.