JOHAN RÖING

KOMPLEX

VERNISSAGE LÖRDAG 27/5 KL. 13-16

27 MAJ – 2 JULI

På Krognoshuset har vi nu glädjen att för första gången kunna ställa ut Johan Röing, som är ny medlem i Auras konstnärsgrupp. Det sker med en större separatutställning.

Utställningen Komplex omfattar Röings hela register, med bland annat skulptur, måleri och foto. Konstnären arbetar med olika material, framför allt träskulpturer i varierande form och storlek. De bär tydliga spår av handens arbete med motorsåg. Ojämnheter och skrapade ytor på skulpturerna framkallar och förstärker individualiteten hos varje verk. Trots den till synes råa arbetsmetoden vilar det något arkaiskt över verken, som om de bar på något hemlighetsfullt som de förmedlar både i relation till betraktaren och till rummet.

När möjligheten funnits har Johan Röing under de senaste åren gärna arbetat om äldre verk. En tydlig föreställning om materialets egenskaper är ofta utgångspunkten. Hans skicklighet och lyhördhet inför den materiella processen synliggör genom omarbetningen av olika lager och ytor en konstant rörelse. Här uppstår en räcka av minnesbilder som omprövas. Bilderna försvinner bakom nya bilder när konstnären sätter samman och kombinerar olika tillvägagångssätt för att på så sätt hitta fram till en annan helhet.

– Jag vet sällan hur det ska bli, grundtanken ger snart vika för nya infall under processen – jag tycker om att köra vilse, säger Johan Röing.

Verken uppstår i en dialektisk tradition, ett steg föder ett motsteg som i sin tur resulterar i en dans.

Johan Röing är född i Malmö 1958. Som ung tonåring flyttade han till Düsseldorf, Tyskland. Han utbildade sig vid Staatliche Kunstakademie Düsseldorf under 80-talets första hälft. Som vuxen flyttade han tillbaka till Sverige och har numera sin bas i Fuglie. Tiden och platsen formar Johan Röings konstnärsskap. Referenserna är tydliga och med det ena benet fast förankrat i efterkrigstidens tyska modernism rör sig det andra fritt i nuets vilda figurativa bildspråk.

Johan Röing har vid flera tillfällen ställt ut både i Tyskland och i Sverige, bland annat med en uppmärksammad separatutställning på Moderna Museet Malmö 2019. Röing är representerad på Moderna Museet Stockholm, Skissernas Museum Lund, Borås Konstmuseum och Trelleborgs Museum.

Instagram: @johanroeing

Press: Sydsvenskan 10 juni 2023 Carolina Söderholm