statue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeuno JE Kim & Ewa Einhorn 10/1 – 8/2 2015

Thisplace/Displays

Jeuno JE Kims och Ewa Einhorns utställning på Krognoshuset kretsar kring Krabstadt, en fiktiv gränsstad belägen i ett odefinierat arktiskt område dit de nordiska länderna har skickat sina ”oönskade”. Staden befolkas av långtidsarbetslösa, invandrare, personer med en prick hos kronofogden och med ett mindre brottsregister.

För att lokalisera former av nationella, sexuella och etniska berättelser fokuserar Krabstadt på design, arkitektur och hur institutioner agerar. Projektet berör teman som utanförskap, absurd byråkrati, sekulariserad lutherdom och välmenad design.

Ett av utställningens inslag är den korta animationen Whaled Women (video 8 min, 2013). Filmen handlar om hur vissa seder och stilar bedöms som oförenliga med rationell sekularism. Krabstadt Geographies (tryck, 2014) är en serie panorama skärmar av landskapet och de olika institutionerna i Krabstadt.

Utställningen är en utvidgning av Ewa Einhorns och Jeuno JE Kims pågående projekt Krabstadt, och har skapats i samarbete med den österrikiske skulpturören Misha Stroj

Ewa Einhorn och Jeuno JE Kim har arbetat tillsammans sedan 2009 med ämnen som rör relationerna mellan politisk retorik, antaganden om nationella territorier och nationer som varumärken.

Ewa Einhorn är bildkonstnär och filmare utbildad vid Malmö Konsthögskola samt konstakademin i Wien. Hon arbetar med animation, satirisk teckning och dokumentärfilm.

Jeuno JE Kim är författare och konstnär med en bakgrund inom teologi, ekonomi, musik och radio. Hon arbetar med ljuddesign, performance, video och text. Kim är född i Sydkorea men är nu baserad i Malmö. Jeuno JE Kim är professor i konst vid Det Fynske Kunstakademi i Danmark.

 

Utställningen är producerad med stöd från Kulturkontakt Nord.

kknord