JENNY MAGNUSSON ”PLATSSPECIFIK SKULPTUR”

14 februari – 8 mars 2009

Jenny Magnusson

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Magnusson
Platsspecifik skulptur, Krognoshuset
Foto: Patrik Elgström
© Jenny Magnusson/2009

Konstföreningen Aura är mycket glad att kunna presentera Jenny Magnusson som utställare här i Krognoshuset. Jenny Magnussons skulpturala installationer får sin form utifrån platsens förutsättningar. Med enkla medel och få material förändrar hon med sina verk vår upplevelse av det omgivande rummet och vår uppfattning av föremålen hon använder.

”Om mitt arbete: Jag arbetar med platsspecifika installationer. Den befintliga arkitekturen, platsens kontext och hur betraktaren rör sig och använder rummet bestämmer verkets utformande och innehåll. Verket görs alltid för den specifika platsen.

Jag använder mig av vardagliga föremål och enkla material. Genom att kombinera dessa med varandra förskjuter jag den vardagliga betydelsen till något nytt. Min arbetsmetod gör att ett verk aldrig ser likadant ut, verket uppstår alltid på nytt. Betraktelsepunkten är aldrig låst eftersom upplevelsen av verket är kopplad till rörelse, min och betraktarens.” (Jenny Magnusson)

Jenny Magnusson2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Magnusson
Platsspecifik skulptur, Krognoshuset
© Jenny Magnusson/2009

Jenny Magnusson (född 1970) är bosatt och verksam i Göteborg. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Kalmar konstmuseum, Moderna Museet och på Göteborgs konstmuseum.

Jenny Magnussons hemsida