Jenny Crisp 2015

”I utställningen på Krognoshuset spinner jag vidare på temat om tillvaron som ett kretslopp av uppbyggnad och sönderfall. Både i livet och i den konstnärliga verksamheten.

Jag har funderat kring hur det som verkat beständigt till slut ändå försvinner. Hur hus rivs ned och vägar dras fram och kvar blir höga berg av skrot. Men att det i tomrummet finns en möjlighet för någonting nytt att ta vid. Ogräsfrön blåser runt i luften och börjar gro just där allting just föll samman.

Jag bor nära Högdalstoppen i Stockholm. Där växer de vackraste vilda blommor. På tippen som består av sopor och nedrivna stadskvarter flyttar nu nya människor in och sover under träden. Det är små rörelser i naturen som påverkar oss i det tysta. Allt är i ständig förändring.

Träsmaskinerna började dyka upp i mitt arbete 2012. Ihopfogade av upphittat material och spillvirke. Jag tänker mig att de har en funktion. De jobbar med något men de gör och rör sig som de själva vill.

I mitt konstnärliga arbete använder jag mig ofta av överblivet material som papper, kartong och trälådor.osv. Material som har en historia. Jag vill medvetet ge mina verk ett skissartat lekfullt utseende som bjuder in betraktaren att fantisera vidare kring verken.”

Jenny Crisp

 

 

Jenny Crisp är född 1975 och gick ut Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2003. Hennes arbeten har visats på ett flertal utställningar i Sverige så som på IASPIS i Stockholm, Ystad konstmuseum, Galleri SE i Falun och Haninge konsthall. Hennes arbete omfattar arbeten i olika tekniker så som måleri, skuggspel och skulptur. På Krognoshuset visas under sommaren teckningar och en träskulptur. Jenny Crisp bor och arbetar i Stockholm.